KSIĘGI WIECZYSTE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KSIĘGI WIECZYSTE - strona 1 KSIĘGI WIECZYSTE - strona 2 KSIĘGI WIECZYSTE - strona 3

Fragment notatki:

KSIĘGI WIECZYSTE Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.03.1992 w sprawie wykonywania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa z 14.02.2003 o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. KSIĘGI WIECZYSTE- szczególnego rodzaju urzędowe rejestry publiczne, mające za zadanie ujawnienie stanu prawnego dotyczącego nieruchomości i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Cel społeczno- gospodarczy: ustalenie stanu prawnego w powszechnie dostępnych księgach wieczystych jest podstawą bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Rejestry możemy podzielić na: a) podmiotowe ( asc, ewiencja ludności, rejestr przedsiębiorców )- ujawnia się określone podmioty stosunków prawnych, b) przedmiotowe ( księgi wieczyste, ewidencja gruntów )- służą ujawnianiu i sytuacji prawnej określonych przedmiotów. Księgi wieczyste mają podwójny charakter: a) ewidencyjny- ale w odróżnieniu od innych akt urzędowych nie podlegają zniszczeniu po upływie określonego terminu ( dlatego "wieczyste" ). b) prawnomaterialny- wpisy w księdze wieczystej pociągają za sobą skutki w zakresie prawa materialnego, które kształtują w sposób specjalny nabywanie i utratę praw rzeczowych na nieruchomościach. Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych: Prowadzenie ksiąg należy do właściwości sądów rejonowych. Sądem właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości. Księgi wieczyste mogą być także zakładane i prowadzone w systemie informatycznym. Uznano bowiem, że w dobie elektronicznego przetwarzania danych dotychczasowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych jest przestarzały i nie odpowiada potrzebom rozwijającej się gospodarki. Ustawa z 2003 reguluje zasady i tryb dokonywania czynności służących temu przenoszeniu ( MIGRACJA KSIĄG WIECZYSTYCH ).Do dokonania wpisu w nowym systemie konieczne jest podpisanie przez sędziego lub referendarza sądowego oraz zapisanie w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Przez podpis sędziego lub referendarza należy rozumieć dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji sędziego lub referendarza sądowego dokonującego czynności w systemie informatycznym. Utworzona zostanie centralna baza danych ksiąg wieczystych, należeć będzie to do zadań Ministra Sprawiedliwości. Dostępność do ksiąg wieczystych i ich jawność ma umożliwić Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Realny system ksiąg wieczystych Księgi wieczyste związane są z nieruchomością, a nie osobą właściciela! Prowadzi się je dla rzeczy ( SYSTEM REALNY ) niezależnie od zmian dotyczących osoby właściciela. Służą ujawnianiu wszelakich nieruchomości- gruntów, budynkowych.

(…)

…,
- wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,
- timesharing.
Zasada: Art. 17- takie prawo osobiste lub roszczenie przez ujawnienie w księdze wieczystej uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność po jego ujawnieniu,
Wyjątki:
- służebność drogi koniecznej,
- służebność ustanowiona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz