Księgi wieczyste - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi wieczyste - omówienie - strona 1 Księgi wieczyste - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Księgi wieczyste
Jest to urzędowy rejestr publiczny prowadzony przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Zalicza się go do rejestrów przedmiotowych. Ich funkcją jest ustalanie stanu prawnego nieruchomości.
Dawniej (1965 - 82) księgi wieczyste prowadziły państwowe biura notarialne. Ich ustrój podlega ciągłym nowelizacjom. Ostatnia (1993) dopuściła tworzenie elektronicznych ksiąg wieczystych. W ciągu kilku najbliższych lat wszystkie księgi wieczyste powinny być przeniesione do systemów informatycznych.
Czym innym są akta ksiąg wieczystych. Są to teki z dokumentami stanowiącymi podstawy wpisów.
Przedmiotem księgi wieczystej jest nieruchomość, ale także spółdzielcze prawo do lokalu.
Zasada powszechności - każda nieruchomość winna mieć księgę wieczystą - na razie udało się to zrealizować tylko dla nieruchomości lokalowych (bo ich utworzenie wymaga wpisu do księgi wieczystej xD). Księgę zakłada się z chwilą złożenia pierwszego wniosku o wpis.
Zasada szczegółowości - każda nieruchomość ma osobną księgę wieczystą. Nie można prowadzić ksiąg wspólnych. Wyjątkiem są nieruchomości budynkowe, których księga jest tożsama z księgą gruntu.
Księga macierzysta jest to księga gruntu na którym wyodrębniono lokale.
Struktura księgi:
Działy:
opis nieruchomości
„gabaryty” nieruchomości ;p
prawa związane z własnością nieruchomości (eg. służebności gruntowe)
informacje o właścicielu i użytkowniku wieczystym
obciążenia, ie.:
ograniczone prawa rzeczowe
prawa obligacyjne (wyjątkowo, jeśli ustawa zezwala) - eg. roszczenie o ustanowienie użytkowania
hipoteki
Łamy - poszczególne rubryki w tabeli księgi wieczystej.
Podział ten ma tylko charakter porządkowy. Ewentualne omyłki nie powodują nieważności.
Księga wieczysta zawiera:
wpisy - orzeczenia sądu zapadłe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
przedmiotem jest przede wszystkim prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości. Ew. zobowiązania - enumeratywnie wyliczone:
najem
dzierżawa
timesharing
roszczenie o przeniesienie własności
roszczenie o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
prawo wpisane do księgi nazywa się prawem jawnym.
dzieli się je:
wg. terminu:
ostateczne - eg. wpis o ustanowieniu służebności
tymczasowe - poprzedzający wpis ostateczny (eg. roszczenie o przeniesienie własności). ALE:
wpisy tymczasowe mogą być wykreślone po 1 roku od wpisania, jeśli w tym czasie nie złożono wniosku o ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz