Rejestr publiczny

Rejestry publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

INFORMATYZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH. Definicja pojęcia „rejestry publiczne”. Rejestr publiczny...

Interoperacyjność - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

należących do 1 działu administracji rządowej 6. Rejestr publiczny - spójny system wymiany danych 7. Plan...

Terminologia informatyczna - ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

informacji udostępnianych za pomocą tych systemów;   10)  (14) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych...

Informatyka w administracji- test 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2226

polityczne X 13 Rejestr publiczny a)zawsze pełni funkcję ostrzegawczą x b)w szczególnych sytuacjach...