Iinformacje wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iinformacje wstępne - strona 1 Iinformacje wstępne - strona 2 Iinformacje wstępne - strona 3

Fragment notatki:

Informacje wstępne:
1. Społeczeństwo informacyjne - Opiera się na komunikacji elektronicznej
To takie społeczeństwo, w którym większość aktywnych zawodowo osób zajmuje się przetwarzaniem informacji, a narzędzia informatyczne wykorzystywane są szeroko także w związku z innymi formami aktywności obywateli (komunikacją, konsumpcją, edukacją) Wykluczenie cyfrowe - dotyczy osób, które nie radzą sobie z technologią informatyczną (choroba, wiek itd.)
2. Cechy administracji
- działa w imieniu i na rachunek państwa (rządowa) lub we własnym imieniu i na własną odp.
- dysponuje władztwem administracyjnym
- wypełnia funkcje władcze i niewładcze
- działa w interesie publicznym
- działa na podstawie i w granicach prawa, art. 7 Konstytucji. - ma charakter wykonawczy
- jest aktywna, sama inicjuje część zadań
- działa w granicach swoich kompetencji
- działa w sposób ciągły i stabilny
- działa przez kadrę urzędniczą
- ma charakter monopolistyczny
- jest kształtowaniem społeczeństwa
- podejmuje konkretne kroki do urzeczywistniania zamierzeń
- jest zespołem działań, czynności, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych
3. Informacja - to przenaszalne dobro (niematerialne) zmniejszające niepewność 4. Dane - jest to ciąg znaków o określonej strukturze i typie
5. Efekty informatyzacji:
- Obniżenie kosztów działalności gospodarczej
- Szybszy dostęp do usług
- Podnoszenie kwalifikacji
- Możliwość zdobywania wiedzy
Ustawa o informatyzacji
a) stosuje się do:
- org. adm. Rządowej, sądów, jednostek budżetowych (np. szkoła), zakładów budżetowych
- fundusze celowe
- SPZOZ, ZUS, NFZ, KRUS
b) nie stosuje się do:
- szkoły wyższe, TK, sądy administracyjne, PAN, ABW
1. Informatyczny nośnik danych - umożliwia zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych w postaci cyfrowej lub analogowej
2. Dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisanych na informatycznym nośniku danych
3. System teleinformatyczny - przynajmniej 2 połączone komputery
4. Środki komunikacji elektronicznej - indywidualny sposób porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu elektronicznego sposobu przesyłania danych (poczta, gg)
5. Sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do 1 działu administracji rządowej


(…)

prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego) - art. 21 ust. 2
Oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli uzyskało pozytywny wynik badania - art. 22 ust. 1
- Kontrolowana jest przede wszystkim:
realizacja ponadsektorowych projektów informatycznych, sektorowych projektów informatycznych, działania systemów teleinformatycznych
- Celem kontroli jest obiektywne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz