Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny - strona 1 Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny - strona 2

Fragment notatki:

Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny 2.1. Zwiększanie efektywności przetwarzania danych w realizacji zadań publicznych
Informatyzację administracji jako problem technologiczny sprowadza się niekiedy do wyposażenia podmiotów administrujących w produkty technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w którym przeszkodę stanowią przepisy prawne. Informatyzacja administrowania jako problem prawny wiąże się natomiast z nowymi instrumentami wspomagającymi realizację zadań publicznych, w tym usług publicznych, ale i niosącymi nieznane wcześniej zagrożenia. Przyjmując, że istotą informatyki jest efektywne przetwarzanie danych, oparte o algorytmy, programy i urządzenia, w których programy są realizowane, technologiczno-prawnym problemem do rozwiązania jest zwiększanie efektywności przetwarzania danych w realizacji zadań publicznych administracji. Takie efektywne przetwarzanie danych jest potrzebne aby sprostać wymogom społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej oraz przeciwdziałać „elektronicznemu wykluczeniu” (e-ekskluzji) w stosunkach społecznych i gospodarczych.
Związane z procesami globalizacji i informatyzacji zmiany, polegają najpierw na przyspieszeniu i obniżeniu kosztów komunikowania, potem na wzroście intensywności współdziałania a w trzecim etapie na rozwoju e-biznesu, e-administracji i skoordynowanych struktur niehierarchicznych (governance). e-Administracja oznacza tworzenie interfejsu pomiędzy obywatelem a administracją publiczną z wykorzystaniem ICT. Działania te powiązane są ze zmianami, wprowadzanymi do procesów administracyjnych w celu podnoszenie jakości świadczonych usług oraz świadomości społeczeństwa - zwiększenie zaangażowanie obywatela w procesy demokratyczne. [SRSI na podstawie definicji Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/].
e-Administracja to czynnik zmieniający filozofię administracji, ukierunkowanie jej na obywatela-klienta (ang.customer-centric), co stanowi dodatkowy czynnik warunkujący przyspieszenie rozwoju społecznego i gospodarczego. [SRSI]
E-administracja to wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalnej infrastruktury informacyjnej w procesie reorganizacji struktur i procesów (reinżynieringu) w powiązaniu ze zmianami ustrojowo-organizacyjnymi, kompetencyjno-proceduralnymi, kwalifikacyjno-mentalnymi” [J. Rutkowska]. e-administracja w odróżnieniu od tradycyjnej (t-administracji), stanowić ma elastyczny, otwarty i przyjazny mechanizm, zapewniający współdziałanie pracowników różnych szczebli, w celu załatwiania indywidualnych spraw interesantów i zaspokajania ich zbiorowych potrzeb, wspomagany przez interoperacyjne systemy teleinformatyczne (kompatybilne systemy elektronicznego obiegu dokumentów) i źródłowe rejestry publiczne (rozproszone i zintegrowane bazy danych).[K. Wojsyk]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz