Informatyka w administracji

note /search

MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

PAŃSTWO  2.0   NOWY  START  DLA  E-­‐ADMINISTRACJI   WARSZAWA,  KWIECIEŃ  2012   Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji R e d a k c j a : Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Z e s p ó ł a u t o r s k i : Agnieszka Boboli, Tomasz Jeruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Pale...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1680

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Cyberprzestępczość to wszystkie rodzaje przestępstw, do których popełnienia użyto Internetu lub innych sieci komputerowych. Komputery i sieci komputerowe mogą służyć do popełnienia przestępstw na kilka sposobów: mogą być narzędziem przestępstwa, mogą być celem przestępstwa, mogą ...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2506

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 6.1.Europejskie standardy Fundamentem budowy w Europie społeczeństwa informacyjnego jest gwarantowana Europejską Ko...

Europejska Agenda Cyfrowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

. Europejska Agenda Cyfrowa W 2010 roku przyjęto unijną strategię na kolejną dekadę: „Europa 2020”. Jednym z siedmiu projektów przewodnich tej strategii jest przyjęta w dniu 19 maja 2010 r. w Brukseli „Europejska Agenda Cyfrowa”, opracowana jako Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, ...

Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny 2.1. Zwiększanie efektywności przetwarzania danych w realizacji zadań publicznych Informatyzację administracji jako problem technologiczny sprowadza się niekiedy do wyposażenia podmiotów administrujących w produkty technologii infor...

Informatyzacja jako polityka publiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

. Informatyzacja jako polityka publiczna 7.1. W teorii wskazuje się, że polityka publiczna ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb zbiorowych a kształtują ją władze publiczne i publiczne instytucje realizujące zadania w określonej dziedzinie. Abstrahując od układów ponadpaństwowych wskazuje się,...

Informatyzacja polski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

. Zaawansowanie informatyzacji w Polsce na tle UE. Zaawansowanie procesu informatyzacji w państwach UE jest różne. Sytuacja w Polsce była w 2010 r. zbliżona do średniej dla wszystkich państw Unii Europejskiej, Wskazują na to doroczne badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej (eGov Ben...

Infrastruktura informacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

. INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA 5.1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej W teorii i w prawie europejskim publiczne zasoby informacyjne nazywane są obecnie często infrastrukturą informacyjną. Pojęcie infrastruktury objaśnia się jako urządzenia, instalacje i usługi, powiązane ze sobą funkcjonalnie lub...

Interoperacyjność - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Interoperacyjność Interoperacyjność to pojęcie, które pojawia się przede wszystkim w kontekście systemów teleinformatycznych i oferowanych z ich pomocą usług. Interoperacyjność to jako zespół standardów i wskazówek opisujących sposoby, przez które organizacje powinny komunikować się z innymi. Rekom...

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

. Problemy związane z informatycznym nośnikiem danych Określenie informatyczny nośnik danych może być przykładem problemów z synonimami a zarazem z niekonsekwentnym posługiwaniem się określeniami forma i postać oraz informacja i dane. W art....