MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji - strona 1 MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji - strona 2 MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji - strona 3

Fragment notatki:

PAŃSTWO  2.0  
NOWY  START  DLA  E-­‐ADMINISTRACJI  
WARSZAWA,  KWIECIEŃ  2012  
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
R e d a k c j a : Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.
Z e s p ó ł a u t o r s k i : Agnieszka Boboli, Tomasz Jeruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Paleń,
Andrzej Ręgowski, Anna Siejda.
W s p ó ł p r a c a : Stanisław Dąbek, Rafał Poździk, Małgorzata Steiner.
2
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
S TRESZCZENIE  
Raport ma dwa cele. Po pierwsze, przedstawia syntetyczną informację na temat stanu realizacji
projektów dotyczących informatyzacji i cyfryzacji wchodzących w zakres kompetencji nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Po drugie, prezentuje kierunki dalszych działań
w obszarze informatyzacji i cyfryzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz
rozwoju i poprawy e-administracji.
Aktualnie administracja publiczna w Polsce realizuje kilkaset projektów informatycznych. Wśród
nich, realizowanych przez ministerstwa i samorządy, 29 projektów jest na liście priorytetowej
i uzyskało decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego finansowanie w ramach 7 osi Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. MAC jest dla tych projektów instytucją pośredniczącą (IP),
wskutek czego posiada on kompetencje do ich monitorowania. Pięć z tych projektów realizuje
Centrum Projektów Informatycznych (CPI) podległe MAC. Pozostałe znajdują się w gestii trzynastu
innych ministerstw i urzędów.
Część z tych projektów realizowanych jest zgodnie z harmonogramem i na podstawie dostępnych
na tym etapie informacji, nie wydaje się by istniało zagrożenie dla osiągnięcia zakładanych w nich
celów. Niemniej jednak w wielu występuje szereg problemów, takich jak opóźnienia, naruszenia
ustawy zamówień publicznych, a także sprawy o charakterze korupcyjnym. Te projekty zostały zidentyfikowane, a MAC współpracuje blisko z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, by zminimalizować straty związane z tymi trudnościami.
Ponadto w toku przeglądu wszystkich projektów unaocznił się także głębszy rodzaj problemu,
nie mniej istotny niż nieterminowa realizacja harmonogramów i zastrzeżenia do poprawności wydatkowania środków unijnych i budżetowych. W przypadku bardzo wielu przedsięwzięć cele
i korzyści – nawet jeśli osiągnięte – nie zostały podporządkowane szerszej strategicznej wizji.
Widoczny jest brak koncentracji na funkcjach i przyjaznych usługach dla obywateli, a dominuje
orientacja na zakup sprzętu i technologii. Brakowało do tej pory możliwości wymiany danych
zgromadzonych w „silosowych” systemach poszczególnych ministerstw i urzędów, wobec czego
rozwijały one osobne niezależne rejestry, a także niezależne systemy autoryzacji, a obywatel czy
przedsiębiorca wielokrotnie podawał te same dane potrzebne różnym instytucjom.
Celem informatyzacji powinno być ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania, bądź obsługa tych
dziedzin życia, gdzie konieczna jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz