Wykład - sposoby pozyskiwania informacji demograficznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sposoby pozyskiwania informacji demograficznych - strona 1

Fragment notatki:

SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI DEMOGRAFICZNYCH
Demografia uzyskuje dane do swych badań z publikacji statystycznych, reprezentacyjnych prób statystycznych i ze spisów ludności.
Do badań nad procesami demograficznymi (czyli ruchami ludności) używa się statystyk meldunkowych i innych, a z nich np. współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności, dzietność, saldo migracji, oczekiwaną długość życia, etc. Typowe dla demografii jest również graficzne obrazowanie danych (np. piramida płci i wieku).
W demografii historycznej, t.j. dla okresu pre-statystycznego (przed rokiem 1850) używa się opracowań danych kościelnych i innych dostępnych źródeł.
REJESTR - Rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych
SPIS - Spis statystyczny dostarcza informacji niezbędnych do ustalenia stanu i struktury zjawisk w ściśle określonym momencie. Spisy dostarczają informacje dotyczące ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę. Przeprowadzane są również spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich.
Materiały uzyskane podczas kolejnych spisów pokazują dynamikę badanych zjawisk oraz służą do prognozowania ekonomicznego i demograficznego. Tylko jednostki rządowe mogą koordynować pracę rachmistrzów
rejestr ludności badania sondażowe
badania monograficzne
podstawowe źródła informacji- aktualne dane, prowadzone aktualnie,ciągłość rejestracji (zgony, urodzenia ) centralne i lokalne rejestry, w 1968r wprowadzono PESEL
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz