Informacje organizacyjne - Demografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje  organizacyjne - Demografia - strona 1 Informacje  organizacyjne - Demografia - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne
DEMOGRAFIA: tematyka zajęć
------------------------------------------
(A) PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii
Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszkania, wieku, stanu cywilnego), zjawiska i przemiany demograficzne.
Podstawowe grupy demograficzne - czyli podział populacji wedle płci, wieku, stanu cywilnego, „przynależności terytorialnej”. Wiek w demografii oraz pojęcia kohorty i generacji.
Zjawiska demograficzne: małżeństwa, rozwody, urodzenia („żywe”), zgony, migracje (wewnętrzne oraz zagraniczne, emigracje i imigracje).
Cele demografii: OPIS struktury ludności, zjawisk demograficznych oraz ich przemian; WYJAŚNIENIE przemian demograficznych; PROGNOZY demograficzne - w zakresie liczby ludności oraz zjawisk demograficznych. Przykłady opisu demograficznego populacji, wyjaśnień demograficznych oraz prognoz demograficznych. Wyniki demografii: efektywność (a czasem jej brak) opisu, wyjaśnień i prognoz demograficznych. Źródła trudności w wyjaśnieniu zjawisk demograficznych. Jaka jest dokładność prognoz? Czym wyjaśnić błędy w prognozach?
(B) METODY demografii
Zbieranie i prezentacja danych demograficznych: spis powszechny oraz dane szacunkowe. Tabele i wykresy demograficzne. Roczniki demograficzne i ich zawartość.
Tabele demograficzne: tabele demograficzne: przykłady. Tabele dalszego trwania życia (tablice wymieralności) jako rodzaj prognoz demograficznych. Konstrukcji tablic dalszego trwania życia.
Wykresy demograficzne: przykładowe wykresy demograficzne. Piramida wieku: kształt, zawartość informacyjna.
Siatka demograficzna: kształt graficzny siatki, linie wieku, linie obserwacji, linie życia. Pojęcie generacji. Sposób wypełnienia siatki demograficznej (przykład). Wykorzystanie siatki demograficznej do zapisu danych oraz badania losów generacji.
Wielkości demograficzne, względne i bezwzględne: wielkości bezwzględne (liczebności) oraz względne (współczynniki oraz indeksy). Współczynniki demograficzne: ogólne i cząstkowe - oraz sposób ich obliczania. Przykładowe obliczenia. Indeksy i sposób ich obliczania. Przykłady współczynników oraz indeksów.
Potrzeba współczynników (dlaczego wprowadzamy współczynniki?). Współczynniki standaryzowane. Potrzeba (geneza) standaryzacji (dlaczego standaryzujemy współczynniki oraz indeksy?). Współczynniki standaryzowane o stałej strukturze (niezmienione liczności grup demograficznych) oraz współczynniki standaryzowane zmian strukturalnych (niezmienione współczynniki cząstkowe).


(…)

… ludności, struktura ludności, rozwój miast, migracje)
Wzrost liczby ludności świata: wzrost na przestrzeni dziejów. Eksplozja demograficzna XX wieku: opis (lata, liczby). Nierówny rozkład przyrostu liczby ludności (kontynenty; kraje rozwinięte, kraje rozwijające się). Spadek tempa wzrostu (w procentach), równe tempo wzrostu (w milionach). Prognozy wzrostu liczby ludności świata i niektórych krajów.
Rozwój…
… zewnętrzne: okres bezpośrednio po wojnie, okres po roku 1956, czas obecny. Migracje wewnętrzne (miasto - wieś). Powojenny wzrost liczby migracji, stabilizacja w późniejszym okresie.
Migracje a wyjazdy zarobkowe: przed pierwszą i po drugiej wojnie światowej.
(D) KONCEPCJE demograficzne
Próby wyjaśnienia gwałtowanego wzrostu liczby ludności świata ora oceny tego zjawiska
Źródła dzietności (podstawowe czynniki): czynniki biologiczne, czynniki ekonomiczne, czynniki „cywilizacyjne” (wynikające z rozwoju techniki i organizacji produkcji), czynniki kulturowe („aksjologiczne”) - z podziałem na okoliczności zachęcające do posiadania dzieci oraz okoliczności zniechęcające do posiadania dzieci.
„Przejście demograficzne” - czyli próba wyjaśnienia gwałtownego przyrostu liczby mieszkańców w krajach trzeciego świata
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz