Demografia - tematyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demografia -  tematyka  - strona 1 Demografia -  tematyka  - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne
_______________________________________________________________________________________
DEMOGRAFIA: tematyka zajęć
PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii
Przedmiot demografii:
stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszkania, wieku, stanu cywilnego. Zjawiska i przemiany demograficzne.
Podstawowe grupy demograficzne:
podział populacji wedle płci, wieku, stanu cywilnego, „przynależności terytorialnej”. Pojęcie kohorty w demografii.
Zjawiska demograficzne:
małżeństwa, rozwody, urodzenia („żywe”), zgony, migracje (wewnętrzne oraz zagraniczne, emigracje i imigracje).
Cele demografii:
OPIS struktury ludności, zjawisk demograficznych oraz ich przemian; WYJAŚNIENIE przemian demograficznych; PROGNOZY demograficzne - w zakresie liczby ludności oraz zjawisk demograficznych. Przykłady opisu demograficznego populacji, wyjaśnień demograficznych oraz prognoz demograficznych. Wyniki demografii
efektywność opisu, wyjaśnień i prognoz demograficznych. Jakie kwestie są w pierwszej kolejności przedmiotem prognoz demograficznych. Jaka jest dokładność prognoz? Czym należy wyjaśniać błędy w prognozach?
METODY demografii
Zbieranie i prezentacja danych demograficznych:
spis powszechny, dane szacunkowe. Tabele i wykresy demograficzne. Roczniki demograficzne i ich zawartość.
Tabele demograficzne:
tabele demograficzne: przykłady. Tabele dalszego trwania życia (tablice wymieralności). Sposób konstrukcji tablic dalszego trwania życia.
Wykresy demograficzne:
Przykładowe wykresy demograficzne. Piramida wieku: kształt, zastosowanie.
Siatka demograficzna:
kształt graficzny siatki, linie wieku, linie obserwacji, linie życia. Pojęcie generacji. Sposób wypełnienia siatki demograficznej (przykład). Wykorzystanie siatki demograficznej do zapisu danych oraz badania losów generacji.
Wielkości demograficzne, względne i bezwzględne:
Wielkości bezwzględne (liczebności) oraz względne (współczynniki oraz indeksy). Współczynniki demograficzne: ogólne i cząstkowe - oraz sposób ich obliczania. Indeksy i sposób ich obliczania. Przykłady współczynników oraz indeksów.
Potrzeba współczynników, czyli dlaczego wprowadzamy współczynniki. Współczynniki standaryzowane. Potrzeba (geneza) standaryzacji (dlaczego standaryzujemy współczynniki oraz indeksy). Współczynniki standaryzowane o stałej strukturze (niezmienione liczności grup demograficznych) oraz współczynniki standaryzowane zmian strukturalnych (niezmienione współczynniki cząstkowe).


(…)

trzeciego świata oraz spadku liczby dzieci w krajach rozwiniętych.
Spór o liczbę ludności: populacjonizm i jego argumenty (argumenty uzasadniające systematyczny wzrost liczby ludności świata oraz poszczególnych krajów) oraz antypopulacjonim i jego argumenty (argumenty przemawiające przeciwko wzrostowi liczby ludności). Dwie odmiany antypopulacjonizmu. Produkcja żywności;
obawy Malthusa. Wzrost produkcji żywności (II połowa XX wieku) w przeliczeniu na mieszkańca. Koszty ekologiczne wzrostu produkcji żywności. Prognozy wzrostu produkcji żywności.
WSPÓŁCZESNE procesy demograficzne
Świat (liczba ludności, struktura ludności, rozwój miast, migracje)
Wzrost liczby ludności świata:
wzrost na przestrzeni dziejów. Eksplozja demograficzna XX wieku: opis (lata, liczby). Nierówny rozkład przyrostu liczby ludności (kontynenty; kraje rozwinięte, kraje rozwijające się). Spadek tempa wzrostu (w procentach), równe tempo wzrostu (w milionach). Prognozy wzrostu liczby ludności świata i niektórych krajów.
Rozwój miast:
migracja do miast: stan tradycyjny (do 1950). Stan aktualny i prognozy rozwoju miast.
Migracje zewnętrzne:
Migracje z Europy (XIX wiek) i do Europy. Odwrócenie (wiek XX) tradycyjnego kierunku („zwrotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz