Rejestry publiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rejestry publiczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

REJESTRY PUBLICZNE (POJĘCIE, RODZAJE) 1. Kataster nieruchomości
2. Ewidencja gruntów i budynków - jednolity, systematycznie aktualizowany, prowadzony w skali kraju zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz osobach władających tymi gruntami i budynkami.
3. Księgi wieczyste.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Art. 161.  1. Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalanie wartości katastralnej nieruchomości i jest przeprowadzana, na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych   przepisów , przez organy prowadzące kataster nieruchomości. 2. Wartość katastralną nieruchomości ustala się na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy. Do ustalania wartości tych nieruchomości stosuje się przepisy rozdziału 1 niniejszego działu. Wartość nieruchomości reprezentatywnych określa się z wykorzystaniem cen transakcyjnych nieruchomości na obszarze gminy, a w przypadku braku dostatecznej liczby transakcji, na obszarze gmin sąsiadujących. 3. Czynności szacowania nieruchomości reprezentatywnych w celu ustalenia wartości katastralnej, a także w celu sporządzenia map taksacyjnych i tabel taksacyjnych, wykonują rzeczoznawcy majątkowi. Art. 162.  1. Wartości katastralne, ustalone w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, powinny uwzględniać różnice, jakie występują między poszczególnymi nieruchomościami oraz zbliżenie do wartości rynkowej możliwe do uzyskania przy zastosowaniu zasad przyjętych dla masowej wyceny. 2. Wartości katastralne wykorzystuje się do ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a także w zakresie określonym niniejszą ustawą albo przepisami odrębnych ustaw, przy określaniu wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, albo przy wykonywaniu czynności urzędowych, do których wykonania niezbędne jest określenie wartości nieruchomości. Cechy ewidencji: Funkcje ewidencji:
1. powszechność 1. informacyjna
2. ograniczona jawność 2. regulacyjna
3. zupełność 3. dokumentacyjna
4. jedność
5. wiarygodność
626 1 -626 13 KPC
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz