Podatki lokalne- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki lokalne- wykład 5 - strona 1 Podatki lokalne- wykład 5 - strona 2 Podatki lokalne- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
KATASTER NIERUCHOMOŚCI
KATASTER - czyli metodycznie prowadzonej publicznej ewidencji danych o wszystkich nieruchomościach na określonym obszarze (tzn. na terenie całego kraju), jak i oparcie podstawy opodatkowania na ujętej w tym rejestrze wartości katastralnej.
Polski model katastru będzie składał się z trzech podsystemów:
katastru fizycznego,
katastru prawnego,
katastru fiskalnego.
Kataster fizyczny (nieruchomości) zastąpi obecną ewidencję Budynków i Gruntów. Polega na planowaniu i gospodarowaniu nieruchomościami, czyli zawierać będzie plany, mapy, opisy i dane określające przeznaczenie oraz sposób użytkowania nieruchomości. System ten będzie całkowicie zinformatyzowany. Do informacji zawartych w katastrze zostaną dołączone informacje o wartości katastralnej każdej nieruchomości, stanowiącej podstawę opodatkowania.
Kataster prawny - związany jest z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, czyli rejestracja właściciela oraz praw do danej nieruchomości; obecnie tą funkcję spełniają księgi wieczyste
Kataster fiskalny - będzie to system podatków od nieruchomości, system informatyczny gromadzący dane o zobowiązaniach podatkowych związanych z posiadaniem nieruchomości. Podstawą, na której będzie budowany kataster fiskalny jest prowadzona (już teraz przez właściwe organa gminy) ewidencja podatkowa służąca m.in. do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości. Od 1 stycznia 2005 r. zastąpi ją ewidencja podatkowa nieruchomości przewidziana w art. 7a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, - stanowią także podstawę do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku leśnego. WARTOŚĆ KATASTRALNA
Kwestię wyznaczania wartości katastralnej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw nr 115, poz. 741) - art. 160-173, natomiast do ustawy wydano rozporządzenie(Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.10.2001 w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości Dziennik Ustaw nr 135, poz. 1514) normujące przebieg powszechnej taksacji nieruchomości.
Zgodnie z art. 162 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość katastralna będzie ustalana na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na terenie danej gminy. Przy czym powinna ona uwzględniać różnice, jakie występują pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami oraz cechować się zbliżeniem do wartości rynkowej możliwej do osiągnięcia podczas masowej wyceny.
§ 6 rozporządzenia wskazuje iż, wartości nieruchomości w procesie powszechnej taksacji ocenia się z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych


(…)

… do osiągnięcia podczas masowej wyceny.
§ 6 rozporządzenia wskazuje iż, wartości nieruchomości w procesie powszechnej taksacji ocenia się z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych
§ 8 rozporządzenia podaje wykaz cech dla poszczególnych rodzajów nieruchomości
np. dla budynków i lokali o wartości decydują:
lokalizacji ( i zaleczenie jej do określonej strefy podatkowej),
powierzchni w metrach kwadratowych
… wyznaczania wartości katastralnej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw nr 115, poz. 741) - art. 160-173, natomiast do ustawy wydano rozporządzenie(Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.10.2001 w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości Dziennik Ustaw nr 135, poz. 1514) normujące przebieg powszechnej taksacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz