Podatki lokalne

Podatek od czynności cywilnoprawnych- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
  • Podatki lokalne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1540

Wykład 3 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Pożyczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Powstanie obowiązku z tytułu udzielonej pożyczki warunkuje się faktem, czy pożyczkodawca jest opodatkowany podatki...

Podatki lokalne- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
  • Podatki lokalne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2072

Wykład 5 KATASTER NIERUCHOMOŚCI KATASTER - czyli metodycznie prowadzonej publicznej ewidencji danych o wszystkich nieruchomościach na określonym obszarze (tzn. na terenie całego kraju), jak i oparcie podstawy opodatkowania na ujętej w tym rejestrze wartości katastralnej. Polski model katastru będ...

Podatki lokalne- wykad 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
  • Podatki lokalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1211

Wykład 10 O p ł a t y l o k a l n e O P Ł A T A T A R G O W A Zakres tej opłaty jest bardzo szeroki, gdyż: Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, o których...