Mikroekonomia - strona 7

note /search

Podstawy mikroekonomii - Źródła danych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

II WARSZTAT EKONOMISTY Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, inf...

Popyt - Funkcja ceny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

Popyt jest funkcją cen. Zależność zapotrzebowania na jakieś dobro w zależności od ceny tego dobra D - krzywa popytu S - krzywa podaży Cena równowagi rynkowej - kiedy nie występują niedobory lub nadwyżki. Dla ceny (na wykresie) ...

Decyzje konsumenta, teoria użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1022

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Decyzje konsumenta, krzywa użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Podstawy teorii producenta- teoria kosztów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2093

Podstawy teorii producenta - teoria kosztów Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację, Koszty ukryte (implicite) - koszty faktycznie nie ponoszone przez prze...

Teoria kosztów komparatywnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH David Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania. Ricardo dowiódł, że nie jest...

Podstawz teorii produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1295

Podstawy teorii producenta - teoria produkcji Teoria produkcji jest analizą relacji, jakie występują między nakładem czynników produkcji a osiąganym z tego nakładu produktem. I. Funkcja produkcji Obrazuje zależność między wielkością poniesionych nakładów (ilością czynników produkcji) na produkc...

Istota przewagi komparatywnej w produkcji i wymianie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

ISTOTA PRZEWAGI KOMPERATYWNEJ W PRODUKCJI I WYMIANIE Prawo komparatywnej przewagi – przewaga rynkowa wynikająca ze specjalizacji w produkcji takiego dobra, którego koszt alternatywny wytwarzania jest najmniejszy. Najbardziej efektywna wymiana rynkowa powinna prowadzić do wymiany tych dóbr na te...

Mechanizm rynkowy - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

MECHANIZM RYNKOWY, POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU ORAZ JEJ RODZAJE Mechanizm rynkowy jest regulatorem wymiany towarów na poziomie utrzymującym równowagę popytu i podaży. Częściami składowymi mechanizmu rynkowego są popyt, podaż oraz cena (popyt – ilość dobra jaką nabywcy chcą zakupić przy różnych ...

Optimum przedsiębiorstwa - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO Rynek doskonale konkurencyjny składa się z bardzo dużej ilości, niezależnych od siebie (zatomizowanych) producentów i kupujących. Podmioty te są zbyt małe, by mogły wpływać na poziom cen sprzedawanych przez siebie wyrobów. Nie...