Teoria kosztów komparatywnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria kosztów komparatywnych - strona 1 Teoria kosztów komparatywnych - strona 2

Fragment notatki:


TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH David Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych
Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania.
Ricardo dowiódł, że nie jest to warunek konieczny opłacalnej wymiany handlowej - korzyści z handlu zagranicznego pojawiają się, gdy istnieją różnice w kosztach względnych (inaczej gdy istnieją różnice w kosztach alternatywnych). Tzw. przewaga komparatywna pozwala czerpać korzyści z międzynarodowej wymiany towarów również krajom znajdującym się na niższym poziomie rozwoju gospodarczego.
Ricardo posłużył się hipotetycznym przykładem Anglii i Portugalii
Założenia: Zarówno Anglia jak i Portugalia dysponują jednakowymi zasobami pracy = 900.
Kraje te produkują dwa dobra: sukno i wino.
Anglia produkuje przy niższych kosztach jednostkowych zarówno sukno i wino, ale relacje względne jednostkowych nakładów dla tych krajach są różne:
w przypadku sukna: 3 : 2 (Anglia produkuje sukno 1,5 raza taniej niż Portugalia)
w przypadku wina: 15 : 3 (Anglia produkuje wino 3 razy taniej niż Portugalia)
Oznacza to, że różnią się także koszty alternatywne obu dóbr w tych krajach.
Koszt alternatywny d obra a - koszt utraconych możliwości, oznacza ilość innych dóbr, z których trzeba zrezygnować, aby wyprodukować dodatkową jednostkę dobra a
W Anglii : koszt alternatywny jednostki sukna = 5:2 = 2,5 jednostki wina
W Portugalii: koszt alternatywny jednostki sukna = 15:3 = 5 jednostek wina
Produkcja i koszty przed rozpoczęciem wymiany handlowej Kraj
Łączne nakłady na produkcję
Nakłady jednostkowe na produkcję
Wielkość wytwarzanej produkcji
sukno
wina
sukno
wina
sukno
wina
Anglia
600
300
5
2
120
150
Portugalia
600
300
15
3
40
100
Razem
1200
600
-
-
160 250 Zgodnie z zasadą przewagi komparatywnej, kraje wytwarzają i eksportują te dobra, których względne jednostkowe koszty produkcji są niższe niż w innych krajach.
Ponieważ Anglia produkuje sukno względnie taniej nią wino, powinna specjalizować się w produkcji sukna i ten towar eksportować. Analogicznie, Portugalia powinna specjalizować się w produkcji wina.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz