Socjologia - strona 7

note /search

Panowanie legalne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Panowanie legalne -to jest to z czym my współżyjemy na co dzień gdy mówimy , że obowiązkiem podstawowym zarządzającego jest przestrzeganie prawa , przy czym przyjmuje się , że prawo nie jest prawem naturalnym , że nie powstało z woli Boga i w związku z tym można je zmieniać . I przyjmuje się , że pr...

Panowanie patriarchalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Panowanie patriarchalne Mówi się, że panowanie to jest czystą postacią panowania tradycyjnego. Panowanie tradycyjne opiera się na przekonaniu, że istnieje ukształtowany wcześniej ład społeczny i że sposób funkcjonowania na dziś ma być powtórzeniem tego co było w przeszłości. Argumentem za podejmow...

Problem zderzenia cywilizacji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

Problem, o którym dziś będziemy mówić jest związany ze światem chrześcijańskim, muzułmańskim problemem zderzenia cywilizacji. Zasadą, która jest tutaj organizacją w przypadku tej teorii -tj. problem, co tj. cywilizacja? Cywilizacja, - tj. przeciwstawienie barbarzyństwu. Czyli mówi się tutaj o pewn...

PROCES BADAWCZY. METODY BADAWCZE - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

PROCES BADAWCZY, METODY BADAWCZE Proces badawczy:   Zdefiniowania problemu - co jest przedmiotem zainteresowanie  Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  Sformułowanie problemów badawczych - pytania, które stawia sobie badacz, ki...

RÓŻNE REAKCJE NA NAPÓR ZACHODU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

RÓZNE REAKCJE NA NAPÓR ZACHODU W B e s D t e r n i z a E c j A C a Modernizacja …XX wieku oznaczała proces modernizacji , która to polegała na tym, że rozwój jest uzależniony od przejmowania nowych w danym czasie technologii i organizacji pracy . Co tzn. że zachodzą procesy modernizacji ? ...

Typy władzy i zarządzania wg Maksa Webera - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

Typy władzy i zarządzania wg. Maksa Webera Podstawowe typy panowania Posłuszeństwo - gdy określony rozkaz zostaje wykonany, przy czym wykonanie określonego rozkazu może opierać się na bardzo różnych motywach. Można powiedzieć, że posłuszeństwo może być oparte na racjonalnej kalkulacji strat i zyskó...

Notatki z wykładu 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Poprzednio mówiliśmy o impersonalnym charakterze pracy tzn. że urzędnik działa w myśl przepisów nie dokładając do tego swoich cech osobowościowych do tego , co oznacza , że każdy urzędnik zajmujący określone miejsce w strukturze formalnej tak samo wykonują swoją pracę . Źródłem i drogą do promocji s...

Zasady proceduralne demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Zasady proceduralne demokracji Są zasady , które charakteryzują demokrację , które mogą się różnić pod wieloma względami , nie ma jednego modelu . Klasyfikujemy pewne systemy jako demokratyczne no podstawie występowania pewnych cech , które mogą występować w różnych konfiguracjach . Dziś będziemy m...

KORUPCJA - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

KORUPCJA - ona nie jest czymś , co cechuje tylko kraje Europy środkowo-wschodniej . Jest problemem, z którym spotykają się również kraje wysoko rozwinięte . Będziemy mówić o rodzajach korupcji oraz jakie ona może spełniać role . Korupcja jest zjawiskiem stosunkowo nowym , mianowicie wiąże się ona ...

Wejście nowych firm na rynek - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wejście nowych firm na rynek, w procesie globalizacji oznacza wprowadzenie innych elementów organizacji i innych elementów kulturowych , to, co było tą współpracą nieformalną (jak mi się zgubiła szmatka do wycierania maszyny do szycia , t...