Panowanie legalne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Panowanie legalne - wykład - strona 1 Panowanie legalne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Panowanie legalne -to jest to z czym my współżyjemy na co dzień gdy mówimy , że obowiązkiem podstawowym zarządzającego jest przestrzeganie prawa , przy czym przyjmuje się , że prawo nie jest prawem naturalnym , że nie powstało z woli Boga i w związku z tym można je zmieniać . I przyjmuje się , że prawo powstało w wyniku ścierania się różnych interesów i adaptacji do określonych warunków .
Prawo stanowione jest prawem , które jest tworzone przez ludzi z określonymi procentami ono jest efektem ścierania się różnych interesów i adaptacji do zmieniających się warunków . Prawo musi być dostosowywane do zmieniających się warunków .
Czyli możemy powiedzieć , że w przypadku panowania legalnego mamy prawo jako podstawowy układ odniesienia prawo , które ulega nowelizacjom , ale do póki nie ulegnie jest prawem obowiązującym tzn. nie ma dowolności stosowania .
Takim przykładem panowania legalnego jest władza biurokratyczna ( nie jest to w tym pojęciu negatywnym , gdy ktoś żąda od nas zbędnych dokumentów , zaświadczeń itp. ) my mówimy o biurokracji jako pewnym modelu .... .
Omówimy jak idealna demokracja powinna funkcjonować , czyli jest to inny sposób rozumienia tego samego terminu .
Czym charakteryzuje się model biurokracji ?
- przede wszystkim to czym różni się ten model od panowania tradycyjnego , czyli charyzmatycznego :
też obowiązuje tu posłuszeństwo tak jak w poprzednim systemie , ale posłuszeństwo wobec prawa i te prawa określają co , komu i w jakim stopniu jest należne , ( oznacza to tyle , że dyrektor firmy chociaż stoi na górze , on nie ma prawa żądać wszystkiego od pracownika ) Możemy powiedzieć , że i pracodawca i pracownicy mają pewne prawa . Oczywiście ten , który jest na górze ma prawo rozkazywać . Czyli , że istnieją przepisy prawne , które określają relacje pomiędzy osobami ulokowanymi w różnych miejscach struktury organizacyjnej .
Np. ten kto jest referentem ma swój zakres obowiązków , ponieważ to jest podstawą dla pracownika , chodzi o to aby on mógł powiedzieć „ przepraszam ale to nie należy do moich obowiązków , albo wykracza poza ich zakres „ czyli , że istnieje hierarchia , ktoś jest nad nami , ktoś jest pod nami . Ta struktura organizacyjna może być wielopoziomowa .
Chodzi tu o zakres praw i obowiązków osoby zajmującej dane stanowisko w strukturze organizacyjnej , chodzi o to , że jeśli na danym stanowisku jest zatrudniony „x” i on ma takie prawa , to nie powinny być zmieniane jeśli zatrudniamy „y” na to samo stanowisko . Oznacza to tyle , ze w strukturze organizacyjnej istnieją prawa i powinności przypisane do stanowisk w tej strukturze , a nie do osób .

(…)

… struktury , zakres praw i obowiązków przypisanych przypisany poszczególnym miejscom wynika z przepisów , że sposób wykonywania pracy ma być nie zależny od osobowości urzędnika , że urzędnik ma być kompetentny , że zakres pracy przypisywany poszczególnym stanowiskom nie może zachodzić na siebie , czyli ze określone miejsce w strukturze ma określony zakres powinności ( rozdzielność obowiązków ) .
Zasady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz