PROCES BADAWCZY. METODY BADAWCZE - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROCES BADAWCZY. METODY BADAWCZE - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PROCES BADAWCZY, METODY BADAWCZE
Proces badawczy: 
 Zdefiniowania problemu - co jest przedmiotem zainteresowanie  Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  Sformułowanie problemów badawczych - pytania, które stawia sobie badacz, kiedy przygotowuje pracę, książkę (czego chcę się dowiedzieć, po co się tym zajmuję)  Sformułowanie hipotez badawczych - przyjęte założenia, szukanie odpowiedzi  Wybór sposobu postępowania, opracowanie danych, wnioski
BADANIA PILOTAŻOWE - wstępne, poprzedzające badania właściwe, doprecyzowanie problemów badawczych
Dopiero wtedy, kiedy wiemy co chcemy badać, musimy podjąć decyzję jakimi metodami badawczymi chcemy to badać!
METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
ZMIENNE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH - pewna cecha, która przybiera różne wartości w różnych sytuacjach (np płeć: kobieta i mężczyzna - czyli 2 wartości. Natomiast np zmienna dochody już więcej przybiera wartości. Wykształcenie także np: podstawowe, zasadnicze, średnie, wyższe, itd. Zmienna zagrożenie (skomplikowane jest ustalić wartości zagrożenia)
 Zmienne niezależne - te zmienne, które traktujemy jako przyczynę jakiegoś zjawiska. Np płeć. Traktujemy ją jako przyczynę (np płeć warunkuje poziom poczucia zagrożenia), wpływa ona na inne zmienne  Zmienne zależne - zmienne tebtraktujemy jak skutki KORELACJE - współwystępowanie zmiennych
 Pozytywne KORELACJE - im więcej tym więcej (im wyższy jest poziom dochodów rodziców, mają oni większe szanse na edukację dzieci na dobrym uniwersytecie). Im mniej tym mniej (im niższy poziom wykształcenia rodziców tym niższy stopień wykształcenia ich dzieci)  Negatywne KORELACJE - im więcej tym mniej i im mniej tym więcej (im gorzej wykształceni są rodzice, tym częściej studenci wydziału prawa chcą zostać sędziami).   KORELACJA pozorna - np badania przestępczości wykazują, że im cieplej, tym ludzie są bardziej skłonni do przestępstw (więcej jest sytuacji przetępstwa gdy jest ciepło, ponieważ więcej ludzi wychodzi z domów) METODY BADAWCZE:
 Metoda obserwacyjna (jawna i ukryta)  Badanie dokumentów osobistych (życiorysy, biografie ludzi) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz