Metodologia badań empirycznych-test zaliczeniowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań empirycznych-test zaliczeniowy - strona 1

Fragment notatki:

Wymień metody badań stosowane w pedagogice.
Sformułuj problem badawczy w postaci pytania rozstrzygnięcia.
Zmienna niezależna to...
Wskaźniki empiryczne: a) wskazują na zmienne dające się łatwo i bezpośrednio zaobserwować
b) wynikają z definicji badanej zmiennej
c) odnoszą się do zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych Uporządkuj w prawidłowej kolejności etapy badań społecznych: … dobór osób badanych
… opracowanie wyników badań
… zaistnienie sytuacji problemowej
… formułowanie problemów badawczych … przeprowadzenie badań
… projektowanie narzędzi badawczych … wybór metod, technik i narzędzi badawczych
Problem badawczy (definicja, rodzaje) - podać przykłady. Sformułuj problem badawczy w postaci pytania dopełnienia.
Wskaż, która z niżej wymienionych metod nie jest metodą badań społecznych?
a) sondaż diagnostyczny
b) metoda socjometryczna
c) metoda pomiaru
Zmienna zależna, to...
Uporządkuj w prawidłowej kolejności etapy badań społecznych: … dobór osób badanych
… opracowanie wyników badań
… zaistnienie sytuacji problemowej
… formułowanie problemów badawczych … przeprowadzenie badań
… projektowanie narzędzi badawczych … wybór metod, technik i narzędzi badawczych
Podaj definicję wskaźników badawczych oraz wymień i opisz ich rodzaje.
Określ rodzaj przedstawionych poniżej zmiennych:
płeć - wykształcenie - zawód - miejsce zamieszkania - tolerancja - osiągnięcia szkolne - aspiracje edukacyjne - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz