Metodologia badań empirycznych

note /search

Specyfika nauk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2870

SPECYFIKA NAUK SPOŁECZNYCH Pod wpływem osiągnięć poznawczych nauk przyrodniczych, a także dzięki możliwościom ich wykorzystania w przeobrażeniach świata, zaznaczyły się dążenia zmierzające do użycia metod badawczych stosowanych dotąd we wspomnianych naukach również do badań zjawisk społecznych ...

Analiza jakościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 4 stron. ANALIZA JAKOŚCIOWA Najogólniej biorąc o analizie jakościowej materiałów badawczych można mówić co najmniej w dwóch znaczeniach: a) jako o dopełnieniu analizy ilościowej biorąc pod uwagę ten fakt, że każdej ilości odpowiada zawsze określona jakość; b...

Ankieta jako narzędzie badawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2632

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 6 stron. Ankieta jako narzędzie badawcze TYPY ANKIET STOSOWANYCH W BADANIACH SPOŁECZNYCH Stosowane w badaniach ankiety możemy dzielić na podstawie różnych zasad. Ze względu np. na sposób rozprowadzenia ankiet wyróżniamy ankiety: a) środowiskowe, czyli bezpośre...

Badania całościowe i reprezentacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3402

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 8 stron. BADANIA CAŁOŚCIOWE I REPREZENTACYJNE OKREŚLENIE BADAŃ REPREZENTACYJNYCH I PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ W badaniach społecznych możemy niekiedy przebadać wszystkich osobników w danej zbiorowości, czyli całą populację, jaka nas interesuje. Wówczas badania ta...

Badania terenowe - określenie, typy i przygotowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2450

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 6 stron. BADANIA TERENOWE OKREŚLENIE BADAŃ TERENOWYCH Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnografów. W socjologii są one stosowane wówczas, kiedy interesujące nas fakty czy zjaw...

Charakterystyka badań ankietowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1967

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 3 stron. CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ANKIETOWYCH Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianow...

Filozoficzne podstawy badań społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 7 stron. FILOZOFICZNE PODSTAWY BADAŃ SPOŁECZNYCH To, co chcemy badać — podobnie też to —jak chcemy realizować nasze zamierzenia badawcze, wiąże się z potrzebą świadomego lub milczącego przyjęcia określonych podstaw filozoficznych, dotyczących tego, czym jest d...

Funkcje spełniane przez wskaźniki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1526

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 1 strony. Funkcje spełniane przez wskaźniki Wskazywałem wcześniej na to, że wskaźniki stosowane w naukach społecznych ukształtowały się — ogólnie biorąc — pod wpływem różnorodnych potrzeb, wynikających z rozwoju tychże nauk. Istniejąc wszakże spełniają one róż...

Ilościowe analizy socjogramu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron. ILOŚCIOWE ANALIZY SOCJOGRAMU Niezależnie od analiz graficznych zebrany materiał socjometryczny można poddać także analizie ilościowej. Dokonując ilościowej analizy danych socjometrycznych możemy ustalić wskaźniki: I. Indywidualne, dotyczące: 1) pozyc...

Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 4 stron. METODOLOGICZNE ASPEKTY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI PODSTAWY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI Zaufanie i podejrzliwość są ważne nie tylko w stosunkach międzyludzkich, ale również w sferze poznawczej, a w tej mierze także wtedy, gdy podejmujemy badania rzeczywis...