Ilościowe analizy socjogramu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ilościowe analizy socjogramu - strona 1 Ilościowe analizy socjogramu - strona 2

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron.
ILOŚCIOWE ANALIZY SOCJOGRAMU Niezależnie od analiz graficznych zebrany materiał socjometryczny można poddać także analizie ilościowej. Dokonując ilościowej analizy danych socjometrycznych możemy ustalić
wskaźniki:
I. Indywidualne, dotyczące:
1) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów pozytywnych, czyli jej pozytywny status
socjometryczny, obliczany według wzoru
_ liczba osób wybierających x
gdzie N = liczba osób danego zbioru; jest ona pomniejszona o 1, przy założeniu, że osoba x nie będzie
wybierać samej siebie; 2) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów negatywnych, czyli jej negatywny status socjometryczny, obliczany analogicznie
_ liczba osób odrzucających x N-\ Oba te wskaźniki mieszczą się v\ przedziale wartości od 0 do +1,
czyli 0 = najniższej pozycji, a +1 najwyższej pozycji w danym zbiorze.
152
3) Ogólnej pozycji danej jednostki, uwzględniając 4) pozytywnej ekspansywności osoby x według wzoru
liczba pozytywnych wyborów dokonanych przez x
PE =--------------------------------------------------------------
N-\
5) negatywnej ekspansywności społecznej osoby x, według wzoru
liczba osób odrzuconych przez x
NE-------------------------------------------
N- 1
wskaźniki PE i NE mieszczą się w przedziale wartości od 0 do +1 II. G r u p o w e, odnoszące się do
ustalenia:
1) ekspansywności grupy
2) spoistości grupy, przyjmując, że każda osoba ma prawo dokonywać nieograniczonej liczby wyborów
3) zwartości grupy
4) integracji grupy
Pomimo dużej popularności socjometrii należy jednak zauważyć także zdecydowanie krytyczne jej oceny. Otóż ze względu na banalność wniosków poznawczych, do jakich dochodzi się na ogół w oparciu o badania socjometryczne, Stanislav Andreski uważa tą metodę za jedną z prób służących do „kwantyfikacyjnego kamuflażu" rozmaitych frazesów lub półprawd i przypisywania im znaczenia naukowego nie współmiernego do rzeczywistego.
Powyższy pogląd zasługuje na uwzględnienie i powinien skłaniać do krytycznego
stosunku do wszelkich metod podobnego typu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz