Funkcje spełniane przez wskaźniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje spełniane przez wskaźniki - strona 1

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 1 strony.
Funkcje spełniane przez wskaźniki Wskazywałem wcześniej na to, że wskaźniki stosowane w naukach społecznych ukształtowały się —
ogólnie biorąc — pod wpływem różnorodnych potrzeb, wynikających z rozwoju tychże nauk. Istniejąc
wszakże spełniają one różne funkcje i to nie tylko w sferze poznawczej, ale i praktycznej. Wskaźniki spełniają zatem co najmniej następujące funkcje:
1) opisowe — umożliwiające ukazanie stanu rozwoju danego społeczeństwa czy środowiska albo też
różnych systemów, które w nim istnieją; 2) analityczne — pozwalające na uchwycenie przeobrażeń, które zachodzą w badanej sferze;
3) oceniające — umożliwiające szacunkowe określenie wartości rozmaitych programów i działań podejmowanych w dowolnych dziedzinach np. zakresie polityki społecznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska naturalnego i w tym podobnych sferach działalności;
4) normatywne —jeżeli są stosowane jako pewne wielkości czy miary (standardy) umożliwiające np. ustalenie stopnia realizacji danych celów, jakości danych programów itp. faktów;
5) ostrzegawcze — ukazując różne tendencje, trendy i in. ewentualne zmiany, jakie mogą się pojawić, a tym samym umożliwiające ustalenie prognoz.
Wymienione funkcje wskaźników nie wyczerpują oczywiście wszystkich funkcji, jakie one spełniają. Są to wszakże —jak sądzę ważniejsze funkcje, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie tego, czym są omawiane wskaźniki oraz tego, jakie powinny być ich właściwości. I z tego już choćby względu prezentacja problematyki związanej ze wskaźnikami społecznymi jest uzasadniana wtedy, gdy zajmujemy się zagadnieniami badań społecznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz