Charakterystyka badań ankietowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka badań ankietowych - strona 1 Charakterystyka badań ankietowych - strona 2 Charakterystyka badań ankietowych - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 3 stron.
CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ANKIETOWYCH Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych
zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na wywiadzie pisemnym, w
którym istotną rolę odgrywa właśnie ankieta Jest to wywiad bardziej oszczędny ze względu na czas i
środki, niż wywiad ustny, omówiony w poprzednim rozdziale. Przeprowadzający badania tego typu
zamiast organizowania spotkań i odbywania czasochłonnych rozmów z każdym z respondentów z
osobna, może znacznie szybciej przebadać nawet liczną zbiorowość, rozprowadzając albo rozsyłając
odpowiednią ilość ankiet, jakie są następnie wypełniane bez jego udziału. Bowiem ankietę — w
przeciwieństwie do kwestionariusza, jaki stosuje się w skategoryzowanym wywiadzie ustnym —
wypełnia respondent, a nie badający.
Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą ogranicza się więc do opracowania odpowiedniej
ankiety; wyboru osób, które zamierza się poddać badaniom; rozprowadzania ankiet, wskazania
sposobu ich zwrotu oraz zebrania zwróconych ankiet. Oczywiście analiza zebranych ankiet jest sprawą dalszą i nie zawsze jest dziełem tych osób, które rozprowadzają i zbierają ankiety, czyli tzw.
ankieterów.
Zasadnicza rola w tych badaniach przypada zatem niewątpliwie ankiecie, ponieważ jej jakość rzutuje
w sposób istotny na jakość danych, uzyskiwanych przy jej pomocy1. Bezosobowy charakter ankiety,
standardowe pytania, jakie są w niej zawarte, ich kolejność nie tylko ułatwiają opracowanie danych,
ale oddziaływają także w określony sposób na respondenta, skłaniając go do refleksji nad
problemami, podjętymi w badaniach.
Zauważmy też, że zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów niż nawet wywiady przeprowadzone w cztery oczy, ponieważ w tego rodzaju wywiadach występuje także pewne skrępowanie zwłaszcza przy pytaniach drażliwych,
dotyczących spraw intymnych itp.
Pomimo pewnych, niewątpliwych zalet badań ankietowych, mają one również swoje słabe strony, w
porównaniu z wywiadem ustnym2. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre z nich:
a. W bezpośrednich rozmowach można uwzględnić indywidualne różnice respondentów, natomiast w
badaniach ankietowych jest to niemożliwe. Trudno byłoby dostosować ankietę do każdego z bliżej
nieznanych nam respondentów.
b. W każdej zbiorowości istnieje poważny odsetek ludzi, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie
wypełnić należycie ankiety. Odsetek ten będzie tym wyższy, im bardziej złożoną jest dana ankieta.
Przyczyn tego zjawiska jest oczywiście wiele. Nie można m.in. zapominać także o tym, że wiele ludzi, i
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz