Ankieta i wywiad-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ankieta i wywiad-opracowanie - strona 1 Ankieta i wywiad-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ANKIETA I WYWIAD Badania ankietowe - przeprowadzane na zasadzie wywiadu pisemnego w, którym istotną rolę odgrywa ankieta. Stosuje się je w celu możliwie szybkiego przebadania dużej zbiorowości ludzi. Badania te są oszczędnością czasu i środków, ponieważ nie potrzeba tu respondenta, który prowadzi badanie i zadaje pytania każdej osobie osobno lecz rozprowadza albo rozsyła odpowiednią ilość ankiet do badanych ludzi, które są wypełniane bez jego udziału. Rola badającego w tej metodzie ogranicza się jedynie do opracowania ankiety i wyboru osób, które zmierza przebadać. Ankieta - charakter bezosobowy i anonimowy co pozwala na bardziej szczere odpowiedzi badającego, niż w wywiadach ustnych, treść powinna dotyczyć danego zagadnienia, pytania powinny być sformułowane w prosty sposób
Zasady formułowania pytań: mają być rzeczowe, powinny być sformułowane na podstawie znajomości problemów, których dotyczą.
mają być tak sformułowane, aby można było udzielić na nie wiarygodnej odpowiedzi
muszą być tak sformułowane, aby uzyskać dane obiektywne, porównywalne i sprawdzalne.
powinny być stawiane w odpowiedniej kolejności co wpływa na jakość ankiety
Rodzaje ankiet: środowiskowe - rozprowadzane przez ankietera w wybranym środowisku, np. wśród pracowników.
prasowe - załączone do gazet, czasopism osobno lub na ich łamach
pocztowe - respondent rozsyła ankiety na dane adresy poszczególnych osób wybranych do badania
jawne - to takie, które wskazują na osobę respondenta, np. imienne bądź mogą wskazywać na osobę ze względu na zawarte w nich pytania, np. pytania o zawód ojca, miejsce urodzenia itp.
anonimowe - nie są podpisywane jak i nie zawierają pytań, które mogłyby ujawnić osobę respondenta.
Wywiad - jest rozmową, w której biorą co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad (ankieter) i respondent (osoba, która będzie odpowiadała na pytania), polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu od respondentów odpowiedzi, celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych.
Rodzaje wywiadów:
ustne - rozmowa na interesujący badacza temat
. pisemne - pytania i odpowiedzi zadawane w formie pisemnej
skategoryzowane - respondent ma rozmawiać na określony temat ściśle według wcześniej przygotowanego scenariusza
nie skategoryzowane - wywiad swobodny, respondent ma pełną inicjatywę co do prowadzenia rozmowy, może przestawiać pytania, kierując się jedynie celem badania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz