metodologia - Problem badawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5271
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metodologia - Problem badawczy - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w notatce to: metodologia, rodzaje motywacji, problem badawczy, rodzaje pytań i ich założenie, koncepcja badań, plan procesu badawczego Pilchal, hipotezy badawcze, rodzaje badań.
Dodatkowo są takie informacje jak: podział padań, metoda, sondaż, techniki badań, obserwacja, wywiad, ankieta.

Metodologia - jest to sposób badania rzeczywistości , system jasno określonych reguł i procedur , które pozwalają badać rzeczywistość ,. Opiera się na zasadach :
natura jest uporządkowana
natura jest poznawalna , każde zjawisko można opisać
wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny
nic nie jest dowiedzione samo w sobie , oznacza to konieczność badan i weryfikacji
wiedza jest wyprowadzana z nabytego doświadczenia - im staranniejsze badania ty większa jest nasza wiedza
wiedza przewyższa ignorancję
Rolą metodologii jest dostarczenie reguł komunikowania się , wnioskowania oraz reguł intersubiektywności.
Dwa konteksty naukowe metodologii : kontekst uzasadniania - podejmujemy wtedy , kiedy chcemy potwierdzić nasze założenia , myśli hipotezy
kontekst odkrycia - coś nowego na co wpadamy w toku naszych badań , nowe zjawisko.
Rodzaje motywacji 1)praktyczno-społeczny2) poznawczo-naukowy
Ad1)sytuacja społeczna, mniejszości etniczne, emigranci, stan zastany a stan oczekiwany,transformacja, industrializacja, emigranci 2)ciekawość, brak odpowiedniej wiedzy, dwie sprzeczne hipotezy, nowe podejście metodologiczne, konkurujące teorie
Problem badawczy - jest to zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musimy spełnić kilka warunków :
sformowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej wiedzy zawartej w temacie badań
sformowania powinny powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi
problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie ( w fazie koncepcji nie możemy mieć co do tego pewności )
Problematyka badawcza (charakterystyka ) - zhierarchizowany system pytań od ogólnych do bardziej szczegółowych , cel pytań odnoszących się do pytań szczegółowych , pytania dotyczą przedmiotów zdarzeń lub procesów , przedmioty zdarzenia lub procesów nie są problemem badawczymi , możliwość uzyskania odpowiedzi na ogólne pytanie w momencie udzielenia odpowiedzi na pytania szczegółowe , problem badawczy wstępuje w postaci pytania np. czy kary są skuteczne ?
W procesie formowania problemów badawczych dużą role odgrywają a) rozważania teoretyczne b) badania eksploracyjne c) intuicja badawcza d) proces ukonstytuowania się końcowego pytania problemu badawczego ( długi proces , na początku pytania są mgliste , później precyzują się )
Rodzaje pytań i ich założenie :
pytania rozstrzygnięcia ( CZY ? ) - są to pytania zawsze zamknięte tzn. liczba możliwych odpowiedzi jest z góry określona , pytania przewidują dwie odpowiedzi TAK lub NIE
pytania dopełnienia ( KTO ? KIEDY ? ) - są to pytania twórcze , są podstawą do formowania innych pytań i mogą mieć postać pytań otwartych lub zamkniętych.


(…)

… i pośrednie skutki oddziaływania zmiennych niezależnych. Zatem są to pewne zjawiska wyjaśniane przez badacza oraz przez niego poszukiwane
Zmienna niezależna to taka zmienna, za pomocą której wyjaśnia się zmiany w obrębie zmiennej zależnej. Zmienna niezależna wyjaśnia dane zjawisko oraz powoduje zmiany w wartości zmiennej zależnej, stanowi ona zakładaną przyczynę tych zmian (jak sama nazwa wskazuje, zmienna zależna "zależy" od zmiennej niezależnej
Zmienne zależne mogą się znajdować w sferze oddziaływania zmiennych niezależnych, na które nie można mieć wpływu. Zmienne te mogą zarówno sprzyjać jak i utrudniać w występowaniu badanego zjawiska i noszą one miano zmiennych pośredniczących. Zwracają one uwagę, iż istnieją również inne istotne przyczyny badanego zjawiska, które nie zostały nieuwzględnione w badaniach. Przykładami zmiennych pośredniczących mogą być: stan zdrowia badanej osoby, nastawienie ucznia do szkoły, sympatia do nauczyciela,zainteresowanie (lub brak) danym przedmiotem,cechy osobowości badanych itp.
Zmienne kontrolne - odwołujemy si e do nich kiedy zmienne zależne i niezależne oraz pośredniczące nie tłumaczą zachodzących zależności , wprowadza się dodatkowe zmienne pośredniczące.Zmienne…
… informacji , opinii , faktów . Mają węższy zakres i podrzędnymi w stosunku do metod Najczęściej stosowane techniki to : obserwacja, wywiad ,ankieta.,badanie dokumentów, analiza treści, techniki projekcyjne
Obserwacja
Obserwacja jest czynnością badawczą, polegającą na gromadzeniu danych drogą spostrzeżeń.
Obserwacja jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów. Z uwagi…
… , wypracowania , listy . Takie dokumenty dostarczają wiedzy o samej rzeczywistości , lecz głównie o opiniach na jej temat. Traktowana jest jako metoda pomocnicza
Analiza treści - pozwala na stawianie diagnozy cech psychicznych osób i grup , służy do obiektywnego , systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów informacyjnych.
Techniki projekcyjne - polega na wprowadzeniu między badającego…
… jest odpowiedni dobór próby . Kolejnym etapem postępowania metodycznego jest określenie metod, technik i narzędzi badawczych. Badacze wyróżniają następujące metody badawcze: eksperymentu, monografii, sondażu diagnostycznego, indywidualnych przypadków, porównawcza . Każda metoda posługuje się wieloma metodami badawczymi. Ważną częścią koncepcji badań jest procedura weryfikacji hipotez.
Plan procesu badawczego wg…
… i dobór próby - określenie środowiska badawczego , liczba osób , wiek , płeć 5) Wybór metody , techniki i narzędzi badawczych 6) Badanie pilotażowe 7) Opracowanie optymalnych wersji problematyki badawczej ,hipotez roboczych oraz warsztatu badań 8) Przeprowadzenie badań 9) Uporządkowanie materiałów badawczych i ich analiza - klasyfikacja odpowiedzi 10) Sprawdzenie hipotez 11) Opracowanie i uogólnienie…
… na jej wszechstronność i jej złożoność istnieją niekiedy tendencje do nazywania jej metoda badawczą.
Obserwacja można nazwać prostą nieplanowaną rejestrację zdarzeń i faktów, ale także proces kontrolowanej obserwacji systematycznej z użyciem skomplikowanych technik pomocniczych (kamery, magnetofonu i arkuszy obserwacyjnych włącznie).
Najpopularniejszą obserwacją jest tzw. Obserwacja otwarta albo swobodna. Stosuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz