Metodologia

note /search

Prawa funkcjonalne, undamentalne i fenomenologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Prawa funkcjonalne: Głoszą, że dla dowolnego składnika typu S1, dowolnej struktury s typu S2 posiadanie przez ten składnik określonej cechy C jest warunkiem niezbędnym tego, aby owa struktura typu S2 znajdowała się w pewnym wyróżnionym stanie S. /\x {x jest składnikiem typu S1 struktury s typu S2 ...

Pytania na kolokwium - Metodologia europeistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

„Metodologia europeistyki” Pytania na kolokwium - ćwiczenia Jaki jest przedmiot metody jakościowej? Przedstaw sposoby uzyskiwania danych w metodzie jakościowej. Jaka jest rola zmiennych zależnych, niezależnych, objaśniających w metodzie k...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3969

METODOLOGIA Etapy procesu badawczego: 1. Wstępne sformułowanie problemu - sformułowanie problemu naukowego, źródła problemu, forma pytania problemowego, cele zadań. 2. Uszczegółowienie problematyki badawczej (eksplikacja) - problemy szczegółowe, hipotezy. 3. Operacjonalizacja - wyrażenie pojęć i ...

Metodologia - Problem badawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5271

Informacje zawarte w notatce to: metodologia, rodzaje motywacji, problem badawczy, rodzaje pytań i ich założenie, koncepcja badań, plan procesu badawczego Pilchal, hipotezy badawcze, rodzaje badań. Dodatkowo są takie informacje jak: podział padań, metoda, sondaż, techniki badań, obserwacja, wywi...

Analiza korelacji i regresji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Analiza korelacji i regresji jest bardzo uniwersalną metoda analizy. Dla przykładu, wszystko co można policzyć analizą wariancji można też policzyć analizą regresji ale nie na odwrót. Istnieje też wiele metod analizy danych pochodnych od analizy korelacyjnej, w szczególności: analiza regresji prost...

Analiza kowariancji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1869

Analiza kowariancji. Oceniając wpływ zmiennej niezależnej (X) na zmienną zależną (Y) stwierdzamy, iż Y jest wysoko skorelowana z jakąś zmienną uboczną (C). Chcielibyśmy wyeliminować wpływ zmiennej ubocznej, gdyż utrudnia ona precyzyjne oszacow...

Badania eksperymentalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Badania eksperymentalne a badania ex-P0st Facto W badaniach NIEEKSPERYMENTALNYCH (EX-POST FACTO) badacz nie manipuluje zmiennymi ani nie oddziałuje w żaden sposób na badanych (na zmienna zależną) lecz jedynie dokonuje POMIARU zmienn...

Badania quasi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Badania quasi-eksperymentalne („niby-eksperymentalne”) mają wszelkie cechy badań eksperymentalnych (włącznie z celowym oddziaływaniem na osoby badane - treatment) za wyjątkiem RANDOMIZACJI. Brak randomizacji jest poważnym mankamente...

Definicje -krótkie określenie czegoś - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

DEFINICJE Ścisłe definiowanie pojęć umożliwia precyzyjne formułowanie sądów o rzeczywistości. Precyzyjne sądy są łatwiejsze do weryfikacji / falsyfikacji. Ścisłe definiowanie pojęć pozwala unikać sporów pozornych (sporów werbalnych o pozorach sporów rzeczowych, czyli sporów w których różnica stano...

Filozofia nauk biologicznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Filozofia nauk biologicznych w ujęciu Ernsta Mayra Współczesna filozofia nauki jest zdominowana przez filozofię fizyki. Zgodnie z poglądami wielu filozofów fizyki, prawa naukowe powinny być bezwyjątkowe i uniwersalne (bez ograniczeń przest...