Metodologia - strona 2

note /search

Interakcja zmiennej kategorialnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Interakcja zmiennej kategorialnej i ciągłej Przykład: wpływ poziomu reaktywności (X1) i sytuacji stresowej (X2) na wielkość reakcji na stres (Y). Miarą wpływu reaktywności (zmienna ciągła) jest nachylenie linii regresji; miarą wpływu sytuacji stresowej (zmienna kategorialna) jest różnica między lin...

Izomorfizm i homomorfizm relacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

IZOMORFIZM I HOMOMORFIZM RELACJI Niech będą dane dwa zbiory: zbiór A złożony z elementów a1, a2, ..., an, między którymi zachodzi relacja R i zbiór B złożony z elementów b1, b2, ..., bn między którymi zachodzi relacja S. Niech będzie dana relacj...

Klasyfikacja praw naukowych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Klasyfikacja praw naukowych jakościowe - ilościowe jakościowe - mówią o występowaniu pewnych zdarzeń. Ilościowe - wyrażają wielkość pewnej zmiennej jako funkcję wielkości innej zmiennej. teoretyczne - empiryczne (eksperymentalne) teoretyczne - zawierają terminy teoretyczne, np. „Entropia układu ...

Koncepcja falsyfikacjonizmu Poppera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1498

KONCEPCJA FALSYFIKACJONIZMU POPPERA Karl R. Popper (1934/1959/2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWN. PROBLEM DEMARKACJI: co różni wiedzę naukową od wiedzy nienaukowej? Kryterium naukowości teorii jest jej FALSYFIKOWALNOŚĆ („wywrotność”). Teoria jest falsyfikowalna jeśli można wskazać fakt...

Koncepcja Reichenbacha - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

KONTEKST ODKRYCIA I KONTEKST UZASADNIENIA (koncepcja Reichenbacha) Kontekst odkrycia - odnosi się generowania teorii. Kontekst uzasadnienia - odnosi się do testowania teorii. Generowanie hipotez (teorii) jest procesem twórczym i stanowi przedmiot zainteresowania raczej

Kontrasty planowane - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Kontrasty planowane (inaczej a priori) przeznaczone są do testowania istotności tylko wybranych różnic między średnimi, tych mianowicie, o których mowa w hipotezie (hipotezach) teoretycznych. Jeśli liczba średnich równa się k, to możemy poddać analizie nie więcej niż k-1 kontrastów planowanych. Na p...

Multipleregression - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * Variable(s) Entered on Step Number 1.. X1 Multiple R .4 R Square .16000 R Square Change .16000 Adjusted R Square .15143 F Change 18.7 Standard Error .92118 Signif F Change . Variable(s) Entered on Step Number 2.. X3 Multiple R .45871 R Square .21042 R...

Metodologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

NAZWA 1. Wyrażenie, które może pełnić w zdaniu funkcję podmiotu lub orzecznika np. WARSZAWA jest STOLICĄ POLSKI 2. Wyrażenie które pełni funkcję oznaczania swoich desygnatów. Desygnat - przedmiot o którym można nazwę zgodnie z prawdą orzec (np. „to jest stół” - nazwę stół orzekamy o tym oto przed...

Ocena wielkości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Ocena wielkości (siły) efektu (effect size) Czym innym jest pytanie o to, czy różnica między średnimi w ogóle istnieje (istotność różnicy) a czym innym pytanie o to, ja duża jest ta różnica (wielkość efektu). Na przykład, dysponując precyzyjną wagę laboratoryjną możemy wykazać że waga dwóch przedmi...

Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych Operacjonalizacja może dotyczyć zmiennych mierzalnych i zmiennych manipulowalnych. Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych Chcemy np. wykazać eksperymentalnie, że lęk obniża poziom wykonania zadań złożonych. Musimy wytworzyć za pomocą odpowiedniego ...