Metodologia - strona 3

Plany jednoczynnikowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Plany jednoczynnikowe, dwugrupowe (dwa poziomy zmiennej niezależnej Tabela 5c.1. Klasyczny eksperyment dwugrupowy Grupy zrandomizowane: G1 G2 zmienna niezależna (X): X1 X2 zmienna zależna (Y): Stosując analizę wariancji otrzymujemy test ...

Plany oparte na kwadracie łacińskim - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

Plany oparte na kwadracie łacińskim Załóżmy, że w eksperymencie z powtarzanymi pomiarami zmienną niezależną jest rodzaj zadania. Stosujemy trzy rodzaje zadań (A, B, C) i chcemy wykluczyć wpływ kolejności rozwiązywania zadań na zmienną zależną. Tabela 5c.7. Plan oparty na permutacji elementów Osob...

Plany w blokach kompletnie zrandomizowanych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Plany w blokach kompletnie zrandomizowanych. Randomizacja zapewnia kontrolę zmiennych ubocznych w tym sensie, że zmienne te działają we wszystkich grupach tak samo (rozkład zmiennej zależnej powinien być taki sam we wszystkich grupach). Rando...

Plany wieloczynnikowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Plany wieloczynnikowe w grupach kompletnie zrandomizowanych Tabela 5c.4. Schemat eksperymentu: AxB (2 x 2) B1 B2 A1 A1B1 A1B2 A2 A2B2 A2B2 SSc = SSmg + SSwg SSmg = SSA + SSB + SSAxB Dzieląc sumy kwadratów przez stopnie swobody otrzymamy następujące oszacowania wariancji: MSmg (MSA; MSB; MSAxB...

Plany z powtarzanymi pomiarami - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Plany z powtarzanymi pomiarami Plan w grupach zrandomizowanych - na każdej osobie dokonujemy JEDNEGO pomiaru zmiennej zależnej. Plan z powtarzanymi pomiarami - na każdej osobie dokonujemy KILKU (co najmniej dwóch) pomiarów zmiennej zależnej. Tabela 5c.5a. Plan jednoczynnikowy w grupach kompletnie...

Pojęcia i ich definiowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

POJĘCIA I ICH DEFINIOWANIE Niektóre wyrażenia logiczne używane w wykładzie ~ lub ¬ negacja ( ~p ; nieprawda że p); ∧ koniunkcja ( p∧q ; p i q, zarówno p jak q); ∨ alternatywa ( p∨q ; p lub q, co najmniej jedno z dwóch p lub q); → lub ⇒, ⊃ imp...

Pomiar - omówienie - Skala

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

POMIAR Pomiar jest to obserwacja ilościowa Narzędziem pomiaru jest skala pomiarowa SKALA POMIAROWA jest to system relacyjny, złożony z systemu matematycznego i systemu empirycznego, zbudowany w taki sposób, że określone relacje między li...

Prawa naukowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

PRAWA NAUKOWE Barrow: prawo naukowe (teorię) można traktować jako „kompresję informacji”. Prawo przedstawia w sposób skrócony informację zawartą w bardzo długich szeregach danych obserwacyjnych. W takim ujęciu zaciera się różnica między opisem i wyjaśnianiem (wyjaśnianie jest syntetycznym opisem fak...

Problemy związane z wyjaśnianiem nomologiczno-dedukcyjnym - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Problemy związane z wyjaśnianiem nomologiczno-dedukcyjnym Nie każde wnioskowanie, formalnie zgodne z modelem nomologiczno-dedukcyjnym, stanowi rzeczywiste wyjaśnienie faktów. Aby wyeliminować problemy związane z tym modelem nakłada się na wyjaśnianie N-D dodatkowe warunki: 1) Warunek asymetrii wyja...

Regresja i przewidywanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Regresja i przewidywanie Równanie regresji pozwala przewidywać wartość zmiennej zależnej Y na podstawie znajomości zmiennej niezależnej X. Rysunek 5f-1. Linia regresji prostej Równanie regresji prostej: Y = a + bX + e lub: Y' = a + b X; Y - wartość rzeczywista zmiennej zależnej; Y' - wartość prze...