Pomiar - omówienie - Skala

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar - omówienie - Skala - strona 1 Pomiar - omówienie - Skala - strona 2 Pomiar - omówienie - Skala - strona 3

Fragment notatki:

POMIAR
Pomiar jest to obserwacja ilościowa
Narzędziem pomiaru jest skala pomiarowa
SKALA POMIAROWA jest to system relacyjny, złożony z systemu matematycznego i systemu empirycznego, zbudowany w taki sposób, że określone relacje między liczbami odwzorowane są izomorficznie na określone relacje między cechami przedmiotów. Funkcja przyporządkowująca liczby cechom nazywa się FUNKCJĄ POMIAROWĄ. Liczbę przyporządkowaną danej cesze przez funkcję pomiarową nazywamy MIARĄ LICZBOWĄ tej cechy. POMIAR to przyporządkowanie liczb obiektom (pod względem jakiejś cechy) w taki sposób aby (wybrane) relacje miedzy liczbami odzwierciedlały relacje między cechami (obiektami).
POMIAR (konkretnej cechy) CECHY to znalezienie jej miary liczbowej.
RODZAJE POMIARU Jeśli istnieje funkcja która bezpośrednio przyporządkowuje liczby mierzonym wielkościom (np. przez porównanie obiektu z wzorcem mierzonej wielkości) to mówimy o pomiarze PODSTAWOWYM. Jeśli mierzymy jakąś wielkość jako funkcję innej wielkości mówimy o pomiarze POŚREDNIM (POCHODNYM) (np. pomiar temperatury za pomocą pomiaru wysokości słupka rtęci w termometrze. Jeśli mierzymy cechę C za pomocą innej cechy W będącej wskaźnikiem cechy C, mówimy o pomiarze WSKAŹNIKOWYM.
Nie możemy mierzyć bezpośrednio cech psychologicznych, nie możemy też stosować pomiaru pośredniego (pochodnego).
Pomiar cech psychologicznych można traktować jako pomiar wskaźnikowy pod warunkiem, że pojęcie wskaźnika będziemy rozumieli odpowiednio szeroko, obejmując nim również wskaźniki inferencyjne).
POZIOMY POMIARU (SKALE POMIAROWE)
Skala pomiarowa odwzorowuje określone relacje między liczbami na relacje między cechami. Zależnie od tego jakie relacje między liczbami są odwzorowywane na relacjach między cechami możemy mówić o różnych poziomach pomiaru (rodzajach skal pomiarowych).
Podział skal w/g Stevensa
skala nominalna (N), skala porządkowa ( P ) (inaczej: rangowa) skala interwałowa ( I ) (inaczej: przedziałowa) skala stosunkowa (S) (inaczej: ilorazowa, metryczna)
SKALA NOMINALNA Przyporządkowuje cechom liczby w taki sposób, że stosunek równości / nierówności między liczbami zostaje odwzorowany na stosunek równości / nierówności między cechami. Pomiar za pomocą skali nominalnej jest klasyfikacją obiektów do rozłącznych klas.
Przykłady: klasyfikacja chorób (numery chorób)
klasyfikacja przestępstw (paragrafy kodeksu)) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz