Skala pomiarowa badan marketingowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skala pomiarowa badan marketingowych - strona 1

Fragment notatki:

Skala pomiarowa - odwzorowanie, czyli model rzeczywistych zjawisk i ich relacji. skale buduje się przyporządkowując symbole mierzonym cechom według określonych zasad. czynność tę nazywa się skalowaniem . Skale pomiarowe: nominalna - najniższy poziom pomiaru, gdyż pozwalają na stwierdzenie równości lub różności mierzonych cech; podstawą przyporządkowania są jakościowe, a nie ilościowe cechy zjawisk, np. mierzona cecha to płeć: przyporządkowanie: K - kobieta lub 1; M - mężczyzna lub 0; stosowane metody statystyki opisowej i indukcyjnej: liczebność i proporcje, frakcje i procenty, dominanta, wskaźniki, testy nieparametryczne;
porządkowa - zawiera cechy skali nominalnej oraz porządkuje mierzone cechy według relacji mniejszości i większości (słaby - silny, mały - duży), czyli umożliwia określenie natężenia cechy, ale nie informuje o wielkości różnic miedzy przedziałami; stosowane metody statystyki opisowej i indukcyjnej: mediana, centyle, decyle, kwantyle, korelacja rangowa, testy nieparametryczne; np. skala jednobiegunowa: silny ……..niesilny, skala dwubiegunowa: silny ……słaby; skala stopniowa: 1…2…3…4….5 lub bardzo silny, silny, ani silny ani słaby, słaby, bardzo słaby; skala ciągła: wysoki__________niski.
przedziałowa - zawiera cechy skali porządkowej i dodatkowo umożliwia stwierdzenie równości odstępów miedzy przedziałami skali, określenie tej równości jest możliwe dzięki przyjętej jednostce miary i przyjętemu umownie punktowi zerowemu; stosowane metody statystyki opisowej i indukcyjnej: średnia arytmetyczna, wariancja, odchylenie standardowe, stosunki korelacyjne, testy nieparametryczne, testy parametryczne; np. skala Celsjusza, Fahrenheita i Réaumura, W którym roku zamierza Pan/Pani kupić nowy samochód: 2003, 2004, 2005; dostarcza danych ilościowych;
stosunkowa - posiada cechy skali przedziałowej oraz umożliwia porównywanie pomiarów dzięki obliczeniu ich stosunków - jeden pomiar jest kilka razy większy od drugiego; jest to możliwe dzięki istnieniu stałego, naturalnego punktu zerowego i naturalnej jednostki miary, tj. metr, kilogram, waluta; stosowane metody statystyki opisowej i indukcyjnej: średnia geometryczna, średnia harmoniczna, współczynnik zmienności, testy nieparametryczne, testy parametryczne; np. można mierzyć ciężar, temperaturę, dochód, wielkość sprzedaży, udział w rynku, liczbę nabywców, koszty, a nawet standaryzowane postawy nabywców. Skale do pomiaru postaw - umożliwiają znalezienie przyczyn określonego zachowania się i posiadają znaczenie diagnostyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz