Skala nominalna

Skale pomiarowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

osoba posiada mierzoną cechę w większym „ lub mniejszym stopniu. *) Skala nominalna - jest najniższym...

Pomiar w badaniach marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

posiada własności pomiarów niższych stopni. Skala nominalna: Cechuje się najniższym poziomem pomiaru...

Istota i rodzaje pomiaru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1694

. Skala nominalna - skala stosująca wyłącznie opis słowny dla potrzeb identyfikacji jednostki. Np. kobieta...

Pomiar - omówienie - Skala

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

pomiaru (rodzajach skal pomiarowych). Podział skal w/g Stevensa skala nominalna (N), skala porządkowa ( P...

Badania marketingowe cz3

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

skali pomiarowych skala nominalna (niemetryczne o charakterze jakościowym) skala porządkowa...