Skala nominalna

note /search

Skale pomiarowe-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

osoba posiada mierzoną cechę w większym „ lub mniejszym stopniu. *) Skala nominalna - jest najniższym...

Pomiar w badaniach marketingowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1442

posiada własności pomiarów niższych stopni. Skala nominalna: Cechuje się najniższym poziomem pomiaru...

Istota i rodzaje pomiaru

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1953

. Skala nominalna - skala stosująca wyłącznie opis słowny dla potrzeb identyfikacji jednostki. Np. kobieta...

Pomiar - omówienie - Skala

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

pomiaru (rodzajach skal pomiarowych). Podział skal w/g Stevensa skala nominalna (N), skala porządkowa ( P...

Badania marketingowe cz3

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

skali pomiarowych skala nominalna (niemetryczne o charakterze jakościowym) skala porządkowa...