Istota i rodzaje pomiaru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i rodzaje pomiaru - strona 1 Istota i rodzaje pomiaru - strona 2

Fragment notatki:

1 . Istota i rodzaje pomiaru. Pomiar statystyczny - to przyporządkowanie liczb cechom przedmiotów lub osób według pewnych zasad, których prawidłowość można zweryfikować empirycznie. Oznacza to, że za pomocą pomiaru istnieje możliwość liczbowego określenia natężenia pewnych cech lub właściwości.
Rodzaje pomiaru- dychotomia : podział obiektów na dwie klasy w zależności od faktu posiadania lub nieposiadania danej cechy, np. podział ludzi według płci, • numerowanie : przypisanie obiektom numerów będących synonimem ich nazwy, np. podział gospodarki narodowej na działy lub gałęzie, • porządkowanie : numerowanie według stopnia nasilenia danej cechy, np. stopnie wojskowe, układ pierwiastków Mendelejewa, bonitacja gleb, • pomiar właściwy : określenie miary liczbowej dla stopnia natężenia danej cechy w obiekcie za pomocą odpowiednich jednostek miar, np. cena towaru, temperatura w °C, °F, °K, długość, • zliczanie : ustalanie liczebności zbioru obiektów charakteryzujących się jakąś cechą lub określonym jej natężeniem 2 . Rodzaje skal pomiarowych zmiennych. Związek ze statystykami. Skala pomiarowa - system symboli kodujących wyniki pomiaru , lub ogólniej dowolne dane . Symbole te charakteryzują mierzone obiekty pod względem określonej zmiennej Dla potrzeb pomiaru cech stosuje się cztery rodzaje skal : nominalną , porządkową, interwałową i ilorazową .
Skala nominalna - skala stosująca wyłącznie opis słowny dla potrzeb identyfikacji jednostki. Np. kobieta i mężczyzna . Nie są możliwe działania arytmetyczne na danych opisanych na skali nominalnej.
Skala porządkowa - służąca do porządkowania danych. Na przykład ranking szkół wyższych z punktu widzenia ich atrakcyjności.
Skala interwałowa - skala mająca własności skali porządkowej, gdyż możliwe jest porządkowanie jednostek statystycznych opisanych w tej skali , a jednocześnie jest możliwe określenie interwału ( przedziału ) liczbowego, w którym zawierają się obserwacje. Skala ilorazowa - skala ma cechy skali interwałowej, a ponadto iloraz ma tutaj określoną interpretację. Dane opisane w skali ilorazowej przyjmują zawsze wartości liczbowe, np. waga itp.
Skala absolutna - skala w której dla danej zmiennej istnieje tylko jeden sensowny sposób zakodowania wyników pomiaru. Przykładem są zmienne typu "liczba wystąpień x w zbiorze".
Podstawowym sposobem zapisywania i zdobywania informacji jest pomiar ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz