Statystyka w pedagogice

note /search

Badanie statystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1589

Kolejne etapy badania statystycznego Badanie statystyczne to ogół czynności zmierzających do poznania określonej zbiorowości statystycznej ze względu na jedną lub więcej cech. Badanie statystyczne obejmuje cztery etapy 4: I. PROJEKTOWANIE BADANIA: 1. Określenie celu diagnostycznego i praktyczneg...

Istota i rodzaje pomiaru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1925

1 . Istota i rodzaje pomiaru. Pomiar statystyczny - to przyporządkowanie liczb cechom przedmiotów lub osób według pewnych zasad, których prawidłowość można zweryfikować empirycznie. Oznacza to, że za pomocą pomiaru istnieje możliwość liczbowego określenia natężenia pewnych cech lub właściwości. Ro...

Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4949

1 . Konstrukcja tablic statystycznych, zasady, znaki umowne. Tabela statystyczna- zamknięty układ danych, która zawiera boczek i główkę. Wszystkie pola są wypełnione, nad tabelą pojawia się tytuł i numer. Tytuł informuje o cechach przedstawionych w...

Pojęcie zmiennej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2156

1 . Pojęcie rozkładu zmiennej, typy rozkładu. Rozkład zmiennej ( cechy statystycznej)- przypisywanie do wartości badanej cechy statystycznej odpowiadającej ich liczebności. Rozkład cechy to opis wartości cechy statystycznej przy pomocy...

Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3689

1 . Rodzaje wykresów statystycznych. Typy konstrukcji. WYKRES- jest to graficzna forma rejestracji danych oraz narzędziem prezentacji i analizy uogólnionych informacji statystycznych. Najczęściej Wykresy sporządza się na podstawie tablic statycznych, ale nie mogą być one prostym powtórzeniem zawart...

Zbiorowości statystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

CZĘŚĆ I Trzy znaczenia słowa statystyka Zestawienie statystyczne danych w postaci tabel i wykresów statystycznych. Statystyczne oznacza tutaj, że ściśle określona jest zbiorowość statystyczna. Dyscyplina naukowa, gałąź matematyki stosowanej, zajmująca się dużymi zbiorowościami statystycznymi. (Mał...