Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4830
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne - strona 1 Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne - strona 2 Konstrukcja tablic statystycznych-zasady, znaki umowne - strona 3

Fragment notatki:

1 . Konstrukcja tablic statystycznych, zasady, znaki umowne. Tabela statystyczna- zamknięty układ danych, która zawiera boczek i główkę. Wszystkie pola są wypełnione, nad tabelą pojawia się tytuł i numer. Tytuł informuje o cechach przedstawionych w tabeli i o badanej zbiorowości. Pod tabela musi być źródło danych, ewentualnie legenda z objaśnieniem znaków, które nie są ogólnie przyjęte.
W postaci tablic najczęściej przedstawiamy rezultaty obserwacji statystycznej . Tablice statystyczne są liczbowym obrazem struktury badanej zbiorowości. Są formą statystycznego uporządkowania danych liczbowych w sposób umowny. Tablice statystyczne są zbiorem szeregów statystycznych. Dzielimy je na: proste i kombinowane. Tablica, która zawiera jeden szereg nazywamy tablicą prostą. Tablice kombinowane składają się z kilku szeregów, przy czym obejmują one jedną zbiorowość statystycznej scharakteryzowaną według dwóch lub więcej cech jednocześnie. Zasadniczo każda tablica składa się z trzech części: tytuł i nr. Tablicy i informacje na temat budowy tablicy. Znaki umowne tabeli: -kreska (-) która oznacza, że dane zjawisko nie występuje -kropka (.) która oznacza brak informacji lub brak wiarygodnych informacji o danym zjawisku -zero (0) które oznacza, że dane zjawisko występuje, ale w liczbie mniejszej, niż przyjęta jednostka miary.
-wykrzyknik (!)- stawia się go za liczbą, informuje się w ten sposób, że liczba została zmieniona na podstawie innych, bardziej wiarygodnych danych.
-krzyżyk (#) sprzeczność logiczna, oznacza, że rubryka nie może być wypełniona ze względu na układ tablicy. Pod tablicą umieszcza się uwagi i odsyłacze, które zawierają dodatkowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych informacji lub całości tablicy.
Zasady konstrukcji tabel 1. Zamieszczamy precyzyjny tytuł, nagłówki, przypisy
2. Tytuł umieszczamy ZAWSZE powyżej tabeli, ma on za zadanie jasno i zwięźle określić przedmiot i cel tablicy. Tytuł powinien być możliwie krótki, długi tytuł jest bowiem „nieczytelny”. Gdy zachodzi konieczność dania dłuższego tytułu, lepiej jest wówczas dać tytuł i podtytuł. Jeżeli wszystkie dane w tablicy są wyrażone w jednakowych jednostkach miary (tonach, kilometrach itp.) można je podać w tytule. 3. Ograniczona ilość linii, Kolumny i wiersze tablicy Muszę być one tak ułożone, aby łatwo można było z niej czerpać potrzebne dane i aby czytelnik mógł wyciągnąć właściwe wnioski. Należy zawsze dążyć do większej liczby wierszy niż kolumn, bo w przeciwnym bowiem razie otrzymamy tablicę bardzo szeroką, o niewygodnym formacie. Szerokość kolumny i rodzaj czcionek tytułu zależne są od wielkości liczb w kolumnie. Im więcej cyfr mają liczby , tym szersza musi być kolumna. Gdy liczby są mało-

(…)

…, łączy się wspólnym tytułem nad tymi kolumnami,
4. Unikanie nadmiaru informacji (część danych można przenieść do nowej tabeli lub na
wykres)
6. Grupowanie danych (regulacja wielkości odstępów miedzy grupami danych, zmienne
odstępy miedzy kolumnami)
7. Wyrównanie liczb do rzędu jedności, czyli „przecinek pod przecinkiem” 9. Jednolity zapis miejsc dziesiętnych lub zasada: im mniejszy rząd wielkości, tym więcej
miejsc po przecinku; dla wartości % - brak lub jedno miejsce po przecinku
12. Podanie jednostek w tytule i w nagłówkach
14. Wypełnianie wszystkich pól tabeli
15. Operowanie nazwami zamiast symboli i skrótów 16. Najczęściej stosowanymi metodami kolejności są: a) kolejność wielkości rosnących, np. gospodarstwa rolne o powierzchni ogólnej w ha: 0,1-05 3-5 10-14 0,5-2 5-7 14-20 2-3 7-10 20 i więcej b…
…, kobiety, dzieci. 17. Rozmieszczenie danych w tablicy Stanowi ono również sprawę bardzo istotną. Liniowanie pionowe tablicy w zasadzie jest konieczne, oddziela ono bowiem liczby sąsiadujących ze sobą kolumn, jednak wtedy, gdy tablica jest wykonywana na maszynie do pisania, a kolumn mamy niedużo, liniowanie można pominąć. Aby ułatwić odnalezienie potrzebnych danych w tablicy lub, aby wydzielić pewne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz