Tworzenie tabeli-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie tabeli-opracowanie - strona 1 Tworzenie tabeli-opracowanie - strona 2 Tworzenie tabeli-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Tworzenie tabeli
Nową tabelę tworzymy przy pomocy instrukcji CREATE TABLE
(
[,...])
np.
CREATE TABLE Test (aaa CHAR(10), bbb CHAR(12));
Modyfikacja struktury istniejącej tabeli
ALTER TABLE
ADD
[,...],
DROP ;
np.
ALTER TABLE Ilosc
ADD mistrz CHAR(15),
DROP nr_mistrz;
Do tablicy Ilość zostanie dodana kolumna o nazwie mistrz, a usunięta kolumna o nazwie nr_mistrz
Perspektywy
Perspektywy są to tablice wirtualne tzn. takie, które fizycznie w pamięci nie istnieją i służą tylko do innej organizacji już istniejących tablic. Perspektywa może zawierać kombinacje wierszy i kolumn wybranych z jednej lub kilku tablic. Może być wykorzystywana do wybrania i wyprowadzenia żądanych informacji analogicznie jak dla tablic. Przy pomocy perspektywy można również wprowadzać i aktualizować informację wtedy, gdy perspektywa powstała z kolumn pojedynczej tablicy. Perspektywę tworzy się przy pomocy instrukcji:
CREATE VIEW [()] AS [ WITH CHECK OPTION ]
podaje nazwy kolumn, które mają wystąpić w tworzonej perspektywie. Jeżeli opcja ta nie wystąpi, perspektywa będzie zawierała nazwy kolumn wyszczególnione w instrukcji SELECT. Podanie nazw kolumn jest konieczne w przypadku, gdy pewna kolumna jest otrzymana w wyniku działania wyrażenia.
Druga część instrukcji CREATE VIEW zawiera instrukcję SELECT definiującą wiersze i kolumny z wyróżnionej tablicy, które będą zawarte w perspektywie. Opcja WITH CHECK OPTION jest wykorzystywana wtedy, gdy chcemy, aby każdy wiersz umieszczony w perspektywie spełniał warunek wyszczególniony w opcji WHERE instrukcji SELECT.
Przykład
CREATE VIEW P1 AS select material, ilosc
FROM Ilość WHERE material =' 'szyby';
Zostanie utworzona perspektywa o nazwie P1 zawierająca kolumny materiał, ilość z tablicy Ilość i wiersze, dla których materiał = 'szyby', Zawartość perspektywy P1 można wyprowadzić przy pomocy instrukcii:
SELECT *FROM P1;
Należy podkreślić, że przy każdej aktualizacji tablicy Ilość zostanie również zaktualizowana perspektywa P1,
Do usunięcia zbędnej perspektywy wykorzystuje się instrukcję DROP VIEW.
Przykład
DROP VIEW Mag; Zostanie usunięta perspektywa Mag.
Instrukcja SELECT
Instrukcja ta służy do wyprowadzania informacji umieszczonych w tablicach

(…)

… sprawdzenie, czy operand ma wartość nieokreśloną, pustą
Funkcje agregujące
a)COUNT() - zlicza liczbę krotek
b)SUM() - sumuje wartości w kolumnach numerycznych
c)MIN() - znajduje minimalną wartość tekstową, typu danych daty lub numeryczną
d)MAX() - znajduje wartość maksymalną
e)AVG() - oblicza średnią wartość w kolumnach numerycznych
SELECT AVG(place), SUM(pensja)
FROM pracownik
WHERE MAX(place)=800
Zapytania…

Tworzenie tabeli
Nową tabelę tworzymy przy pomocy instrukcji CREATE TABLE <nazwa tablicy>
(<nazwa kolumny><typ danych>
[,<nazwa kolumny><typ danych>...])
np.
CREATE TABLE Test (aaa CHAR(10), bbb CHAR(12));
Modyfikacja struktury istniejącej tabeli
ALTER TABLE <nazwa>
ADD <nazwa kolumny><typ danych>
[,<nazwa kolumny><typ danych>...],
DROP <nazwa kolumny>;
np.
ALTER TABLE Ilosc
ADD mistrz CHAR(15…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz