Bazy danych

note /search

Zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877

"Napisz zapytanie zwracające identyfikatory studentów oraz daty ich przystąpienia do egzaminu. Jeśli student danego dnia przystąpił do wielu egzaminów, jego identyfikator ma się pojawić tylko raz. Dane posortowane malejąco względem dat. SELECT DISTINCT studenci.id_studenta, oceny_studen...

Architektura systemu bazy danych

 • Politechnika Warszawska
 • Bazy danych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3031

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Baza danych - jest to zbiór danych trwałych, które są wykorzystywane przez system aplikacji danej organizacji. Baza danych, rozumiana jako zbiór danych, wraz z aplikacja bazy danych stanowia...

Tworzenie formularza o nazwie "student"

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Baza Danych  STUDENT (ver.2)  Dr inż. Jan Ruchel  Etap 2 – Formularze  A.  Tworzenie FORMULARZA (o nazwie STUDENT) do tabeli głównej STUDENT  Zakładka   FORMULARZE  Przycisk   NOWY  Kreator formularzy (aby kreator odnośników  funkcjonował na formularzu)  Wskazanie tabeli - STUDENT  Wskazanie pól do...

Baza danych - kwerendy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

Baza Danych  STUDENT (ver.2)  Dr inż. Jan Ruchel  Etap 4 – Kwerendy  c.d.  Kreacja KWEREND do tabeli głównej STUDENT i  wcześniej stworzonych kwerend    4A . Kwerenda aktualizująca – PODNIEŚ OCENĘ Z 5 NA 6 – kwerenda  aktualizująca  Kwerenda twor...

Baza danych - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Zestaw 1:   - wyjaśnić różnicę między bodajże modelem danych a jego implementacją.   - wymienić przynajmniej 4 typy danych w ms accesie.   - wymienić przynajmniej 3 sposoby filtrowania danych (oczywiście też w accesie  ).   - zdefiniować pojęc...

Operator eliminacji powtórzeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Operator eliminacji powtórzeń    Zamienia wielozbiory na zbiory – po prostu eliminuje powtarzające się krotki. Symbol:  δ           Operatory agregowania  Zastępują wiele wartości z jednej kolumny relacji jedną wartością    –  SUMA  – suma wartości z kolumny typu numerycznego  –  AVG  – średnia war...

Rozszerzone operatory algebry relacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

ROZSZERZONE OPERATORY ALGEBRY RELACJI Relacja - tabela Przypomnienie: w wielozbiorze mogą powtarzać się krotki. Operator eliminowania duplikatów ( δ )- przekształca wielozbiór w zbiór, usuwając wszystkie kopie krotek, pozostawiając tylko jedną. Jeśli relacja R przyjmuje postać: A B 1 2 3 4 1 2 ...

Tabela główna - student

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Baza Danych  STUDENT (ver.2)  Dr inż. Jan Ruchel  Etap 1 – Tabele.  Tabela główna – STUDENT  Opracowanie projektu tabeli STUDENT (w celu gromadzenia danych)  Tabela (początkowo) zawiera pięć  zdefiniowanych pól, Tworzymy ją w trybie  projektowania, przy pierwszym zapisywaniu  projektu tabeli dołącz...

Baza danych - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bazy danych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Która z operacji algebry relacyjnej nie jest operacją teoriomnogościową : x operacja projekcji x operacja selekcji x operacja złączenia naturalnego Podać przykłady 4 typów danych występujących w Ms Access. Tekst, nota, liczba, Data/godzina, waluta, autonumerowanie, Tak/nie Która z poniższyc...

Bazy danych - opracowanie zadania na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

Zadanie. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że w kluczu żaden atrybut nie może być funkcyjnie zależny od żadnego innego atrybutu tego klucza? Odpowiedź uzasadnić. Definicja klucza: Niech dany będzie schemat relacyjny R = (U; F). Zbiór atrybutów K U (jednoznaczna identykowalność wszystkich pozostały...