Rozszerzone operatory algebry relacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozszerzone operatory algebry relacji - strona 1 Rozszerzone operatory algebry relacji - strona 2 Rozszerzone operatory algebry relacji - strona 3

Fragment notatki:

ROZSZERZONE OPERATORY ALGEBRY RELACJI
Relacja - tabela Przypomnienie: w wielozbiorze mogą powtarzać się krotki.
Operator eliminowania duplikatów ( δ )- przekształca wielozbiór w zbiór, usuwając wszystkie kopie krotek, pozostawiając tylko jedną.
Jeśli relacja R przyjmuje postać:
A B 1 2 3 4 1 2 1 2 to δ (R) ma postać następującą:
A B 1 2 3 4 Zauważmy, że krotka (1, 2), która w R występuje 3 razy, w δ (R) występuje tylko raz.
Operatory agregowania - stosuje się do atrybutów (kolumn) relacji.
Standardowe operatory tego typu to:
- SUM - tworzy sumę wartości z kolumny typu numerycznego
- AVG -tworzy wartość średnią wartości kolumny tyou numerycznego
- Po zastosowaniu do kolumny operatorów MIN i MAX uzyskuje się odpowiednio najmniejszą lub największą wartość z tej kolumny. Jeżeli w kolumnie są wartości typu znakowego, uzyskuje się odpowiednio pierwszy lub ostatni element według kolejności leksykograficznej (alfabetycznej).
- W wyniku działania operatora COUNT uzyskuje się liczbę (niekoniecznie różnych) wartości z kolumny.
Rozważmy relację
A B 1 2 3 4 1 2 1 2 Kilka przykładów agregowania atrybutów tej relacji:
SUM(B) = 2 + 4 + 2 + 2 = 10
AVG(A) = (1 + 3 + 1 + 1) / 4 = 1,5
MIN(A) = 1
MAX(B) = 4
COUNT(A) = 4
Operator grupowania
Czym jest grupowanie?
Grupowanie krotek według wartości jednego lub większej liczby atrybutów daje efekt rozdzielenia relacji na „grupy”. Można wówczas stosować agregowanie wewnątrz poszczególnych grup, dzięki czemu uzyskuje się możliwość wyrażania zapytań, które nie sposób przedstawić za pomocą mechanizmów klasycznej algebry relacyjnej. Operator grupowania γ daje możliwość wykonania grupowania i/lub agregowania pewnych kolumn. Jeżeli występuje grupowanie, to agregowanie odbywa się wewnątrz poszczególnych grup.
Relację, która jest wynikiem wyrażenia γ L (R) tworzy się w następujący sposób:
Dzieli się krotki R na grupy. Każda grupa składa się ze wszystkich krotek, z konkretnymi wartościami atrybutów grupowanych z listy L. Jeżeli grupowanie nie występuje, to całą relację R traktuje się jako jedną grupę.
W każdej grupie tworzy się jedną krotkę złożoną z:
- wartości atrybutów grupujących dla tej grupy i


(…)

…, a także, aby można było wybierać tylko składowe. W rzutowaniu rozszerzony, oznaczonym również jako πL(R) lista rzutowania może zawierać następujące elementy:
Pojedynczy atrybut R
Wyrażenie x y gdzie x i y są nazwami atrybutów. Element x y oznacza, że na liście, w relacji wynikowej zamiast nazwy atrybutu x ma wystapić nazwa atrybutu y.
Wyrażenie E z, gdzie E jest pewnym wyrażeniem zawierającym atrybuty relacji R, stałe, operatory
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz