Pojęcie zmiennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zmiennej - strona 1 Pojęcie zmiennej - strona 2 Pojęcie zmiennej - strona 3

Fragment notatki:

1 . Pojęcie rozkładu zmiennej, typy rozkładu. Rozkład zmiennej ( cechy statystycznej)- przypisywanie do wartości badanej cechy statystycznej odpowiadającej ich liczebności.
Rozkład cechy to opis wartości cechy statystycznej przy pomocy prawdopodobieństwa ich występowania.
Typy rozkładu ze względu na liczbę punktów ekstremalnych; wyróżniamy jednomodalne (jedna wartość dominująca) i wielomodalne (kilka wartości dominujących) r. jednomodalny r. trzymodalny Ze względu na rodzaj zmienności; wyróżniamy tu rozkłady empiryczne symetryczne (mają oś symetrii a po obu jej stronach rozkład ilości jest taki sam); rozkłady symetryczne można podzielić na normalne, spłaszczone i wysmukłe r. normalny r. wysmukły r. spłaszczony asymetryczne (nie mają osi symetrii); dzielimy je na rozkłady o asymetrii lewostronnej i prawostronnej (przy czym każda z nich może być skrajna i umiarkowana) asymetria prawostronna asymetria lewostronna umiarkowana umiarkowana asymetria prawostronna asymetria lewostronna skrajna skrajna równomierne i u-kształtne n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i n i x i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz