Cecha statystyczna

note /search

Statystyka opisowa-wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Statystyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1743

, zbiorowość i cechy statystyczne, strategie statystyczne, wykresy statystyczne...

Statystyka Pawełek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 5047

, miary koncentracji, współczynnik Lorenza, analiza dwóch cech statystycznych, kowariancja, metoda...

Pojęcie zmiennej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2135

1. Pojęcie rozkładu zmiennej, typy rozkładu. Rozkład zmiennej (cechy statystycznej)- przypisywanie...

Zadania ze statystyki-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 602

(miejsce badań) Czasowym (okres badań). III Zbiorowość i cechy statystyczne Zbiorowość statystyczna...

Statystyka, histogram

  • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3612

definiujemy cechy statystyczne. Klasyfikacja cech statystycznych Cechy statystyczne dzielimy na: cechy stałe...