Wykład - Podział cech statystycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podział cech statystycznych - strona 1 Wykład - Podział cech statystycznych - strona 2

Fragment notatki:

TAB. [1] Podział cech statystycznych:
CECHY STATYSTYCZNE
CECHY ZMIENNE
CECHY STAŁE
Ilościowe
Cecha skokowa - cecha, która z pewnego przedziału liczbowego może przyjmować tylko określone wartości liczbowe.
Cecha ciągła - cecha, która z pewnego przedziału liczbowego może przyjmować wszystkie wartości liczbowe.
Jakościowe
Cecha dwudzielna - cecha, która może być opisana tylko dwiema kategoriami.
Cecha wielodzielna - cecha, która może być opisana więcej niż dwiema kategoriami.
Cecha rzeczowa - mówi o tym, kto i co jest badane.
Cecha przestrzenna - mówi o tym, gdzie wykonywane jest badanie.
Cecha czasowa - mówi o tym, kiedy wykonywane jest badanie.
TAB. [2] Formy zbierania informacji:
obserwacja jednorazowa;
obserwacja wielokrotna (powtarzalna);
obserwacja ciągła.
TAB. [3] Techniki zbierania informacji:
wywiad osobisty (możliwość nieświadomego wpływu badacza na wyniki);
ankieta pocztowa (niemożność kontroli badanego);
bezpośrednia obserwacja lub pomiar.
TAB. [4] Rodzaje badania:
całkowite / pełne (w oparciu o populację generalną);
częściowe (w oparciu o próbę):
wybór losowy;
wybór nielosowy.
TAB. [5] Rodzaje materiału statystycznego:
pierwotny (zebrany przez samego badacza);
wtórny (zaczerpnięty ze źródeł).
TAB. [6] Rodzaje kontroli materiału statystycznego:
merytoryczna;
jakościowa.
TAB. [7] Klasyfikacja materiału statystycznego:
wariancyjna - na podstawie cech ilościowych;
typologiczna - na podstawie cech jakościowych.
SKALE POMIAROWE I SZEREGI STATYSTYCZNE
Rodzaje skal pomiarowych:
skala nominalna (słowna), utworzona na podstawie cech jakościowych;
skale ilościowe:
skala przedziałowa; określona zostaje przez zdefiniowanie stałej jednostki miary i relacji przyporządkowującej każdemu wynikowi obserwacji liczbę; tak więc skala przedziałowa nie posiada zera bezwzględnego;
skala ilorazowa / interwałowa; określona przez wybór stałej jednostki miary oraz wykazanie istnienia zera bezwzględnego;
skala porządkowa; utworzona przez zamianę cech jakościowych na liczby.
Rodzaje szeregów statystycznych:
szereg szczegółowy / prosty;
szeregi rozdzielcze:
strukturalny (jakościowy);
ilościowy:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz