Statystyka matematyczna

note /search

Przykładowe testy ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 7770

...Rozkładami dyskretnymi są: a jednostajny, Poissona, b jednopunktowy, jednostajny, c Poissona, dwumianowy. Dystrybuanta: a przyjmuje wartości z przedziału b jest funkcją co najmniej prawostronnie ciągłą c jest funkcją niemalejącą

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 4116

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...

Statystyka matematyczna zagadnienia z ćwiczeń

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 2716

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą. Proces pozyskiwania danych ogólnie...

Podstawowe pojęcia i rodzaje badań statystycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

  PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ       Statystyka matematyczna  zajmuje się metodami wnioskowania o pewnych zbiorach  interesujących nas elementów na podstawie badania wybranych podzbiorów tych elementów.   zbiorowość statystyczna  (populacja generalna) – zbiór o elementach, którego ch...

Przedmiot i etapy badań statystycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1365

  PRZEDMIOT STATYSTKI MATEMATYCZNEJ     Statystyka matematyczna zajmuje się właśnie zasadami i metodami uogólniania wyników  próby losowej na całą badaną zbiorowość statystyczną. Wnioskowanie o populacji  statystycznej dokonywane w oparciu o próbę losową można podzielić na dwa zasadnicze  rodzaje –...

Przygotowanie do egzaminu 04

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia . Momentem wektora siły P względem punktu O nazywamy wektor M umiejscowiony w punkcie O prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez siłę P i punkt O, którego moduł (wartość) jest równy iloczynowi modułów ...

Przygotowanie do egzaminu 14

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

1, Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczania. Moment siły względem punktu to iloczyn wektorowy sił działających względem punktu, a ściślej względem osi przebijającej płaszczyznę „x, y” ...

Estymacja - Estymacja przedziałowa - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2422

Statystyka matematyczna - Przykład Z danych towarzystwa ubezpieczeniowego wynika, że w określonej grupie ubezpieczonych średnie roszczenie wynosi 400 EUR, a dok. Standaryzacji roszczeń 1000 EUR. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: ś...

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1820

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 3 Losowanie zespołowe (cluster sampling) Populacja zostaje podzielona na subpopulacje (ang. clusters). Podział populacji na zespoły jest najczęściej określony nie przez badacza (tak jak w losowaniu warstwowym), lecz określony jest przez podział administracyjny,

Losowosc i liczby losowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1939

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - LOSOWOŚĆ I LICZBY LOSOWE Ciąg liczb losowych to ciąg, który nie może być określony żadnym ustalonym wzorcem. Ciąg binarny (dwójkowy), np. rzut monetą, wybór k...