przygotowanie do egzaminu 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przygotowanie do egzaminu 14 - strona 1 przygotowanie do egzaminu 14 - strona 2 przygotowanie do egzaminu 14 - strona 3

Fragment notatki:


1, Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczania. Moment siły względem punktu to iloczyn wektorowy sił działających względem punktu, a ściślej względem osi przebijającej płaszczyznę „x, y” w punkcie i do niej prostopadłej. M 0 = r × P M 0 = r 1 P 2 - r 2 P 1 P 1 = P cosα P 2 = P sinα r 1 = r cosβ r 2 = r sinβ 2, Podać różnicę między momentem siły względem punktu a momentem pory sił na płaszczyźnie. Co to jest para sił ? Moment siły względem punktu to iloczyn wektorowy sił działających względem punktu, a moment pary sił jest wielkością stałą (moduł wektora), niezależną od położenia punktu, względem którego ten moment się oblicza. Para sił to układ dwóch sił równoległych, równych co do wartości, przeciwnie skierowanych, leżących w pewnej odległości od siebie. 3, Podać aksjomaty statyki. a) Dwie siły przyłożone, do Ciała sztywnego równoważą się wzajemnie jeśli mają jednakowe wartości, działają wzdłuż jednej linii i mają przeciwne zwroty. Ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. b) Jeśli do układu sił dodamy lub odejmiemy układ sił równoważny zeru, to działanie na ciało końcowego układu sił nie ulegnie zmianie. c) Siła wypadkowa przechodzi przez punkt przecięcia się dwóch sił działających i wyraża się przekątną równoległoboku zbudowanego na tych siłach. d) Wszelkiemu działaniu siły odpowiada równe i przeciwnie skierowane przeciwdziałanie siły. (wtedy układ pozostaje w równowadze) e) Równowaga ciała odkształconego nie pozostanie naruszona jeżeli ciało stanie się ciałem sztywnym - ulegnie zesztywnieniu. f) Ciało nie swobodne możemy traktować jako ciało swobodne, jeżeli oswobadzając je myślowo z więzów i zastąpimy je siłami reakcji. 4, Zasady budowy układów geometrycznych niezależnych na płaszczyźnie. a) Przegub rzeczywisty nie może znajdować się na kierunku pręta podporowego b) Na jednej prostej nie powinno znajdować się więcej niż dwie podpory. c) Kierunki prętów nie powinny się przecinać w jednym punkcie. d) trzy tarcze połączone ze sobą tworząc trójkąt dają układ geometrycznie niezależny. PODPORA miejsce konstrukcji w którym znane jest jej przemieszczenie, bądź zależność pomiędzy przemieszczeniem a reakcją. 5, Podpory płaskie oraz przenoszone reakcje. a) Podpora ruchoma (przegubowo - przesuwna) reakcja występuje tylko prostopadle do podłoża na którym się znajduje. b) Podpora nieruchoma (przegubowo nieprzesuwna, obrotowa) występują dwie reakcje równoległe od osi układu współrzędnych. c) Utwierdzenie (podpora sztywna) występują dwie reakcje równoległe od osi układu współrzędnych, oraz reakcja w postaci momentu obrotowego „M”

(…)

… to, że początkowy układ obciążeń wywołuje ruch postępowy, jednostajnie przyspieszony ciała w kierunku działania siły wypadkowej. c) P0­ ≠ 0 i M0 = 0. Oznacza to, że początkowy układ obciążeń stanowi w istocie zbieżny układ sił, a punktem zbieżności jest biegun redukcji. Suma ogólna jest za razem wypadkową układu. d) P0­ = 0 i M0 ≠ 0. Układ początkowy stanowi parę sił o stałym momencie M0 nazwanym momentem…
… to układy, dla których z równań równowagi można jednoznacznie wyznaczyć siły reakcji. Dla takiego układu liczba reakcji jest równa liczbie niezależnych równań równowagi, oraz liczba stopni swobody, która zapewnia geometryczną niezmienność układu jest równa zero. Układy statycznie niewyznaczalne to przypadek, gdy reakcji więzów układu nie da się wyznaczyć jedynie z samych równań i niezbędne jest odwołanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz