Pomiar współczynnika tarcia suchego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SUCHEGO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARCIE jest zjawiskiem, które polega na występowaniu oporu mechanicznego, który uniemożliwia lub utrudnia wzajemne przesuwanie stykających się ciał. Warunkiem powstawania tarcia jest występowanie siły nacisku N (kontaktowej siły prostopadłej do kierunku ruchu). Rozróżnia się dwa rodzaje tarcia: statyczne i kinetyczne .
TARCIE STATYCZNE występuje wówczas, gdy siła P przyłożona do jednego ze stykających się ciał jest zbyt mała, aby spowodować ich wzajemne przesuwanie. Oznacza to, że dla pewnego zakresu wartości siły P ( P

(…)

… styczna siły zewnętrznej P przekroczy wartość graniczną Pgr równą największej możliwej wartości siły tarcia statycznego Ts max.
Zgodnie z prawem Coulomba dla tarcia suchego, maksymalna wartość siły tarcia statycznego Ts max jest proporcjonalna do siły nacisku N :
gdzie: μs - bezwymiarowy współczynnik, zwanym współczynnikiem tarcia statycznego. Jego wartość zależy od rodzaju i stanu powierzchni…
… nie zależy od prędkości względnej przesuwających się ciał i jest proporcjonalna do siły nacisku N. W rzeczywistości jednak zależność siły tarcia od prędkości ma miejsce.
Współczynnik tarcia kinetycznego jest mniejszy niż współczynnik tarcia statycznego.
Rys.6.1 Tarcie suche - rozkład sił oraz zależność siły tarcia T od siły zewnętrznej P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarcie zależy od:
wzajemnego nacisku stykających się powierzchni (im większy nacisk, tym większe tarcie)
rodzaju materiałów, z których wykonano powierzchnie trące (np. mosiądz - aluminium)
stopnia chropowatości powierzchni (np. filc - aluminium)
Tarcie nie zależy od:
wielkości powierzchni
prędkości przesuwu powierzchni trących


POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SUCHEGO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARCIE jest zjawiskiem, które polega na występowaniu oporu mechanicznego, który uniemożliwia lub utrudnia wzajemne przesuwanie stykających się ciał. Warunkiem powstawania tarcia jest występowanie siły nacisku N…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz