Podstawowe pojęcia i rodzaje badań statystycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia i rodzaje badań statystycznych - strona 1 Podstawowe pojęcia i rodzaje badań statystycznych - strona 2

Fragment notatki:

  PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ       Statystyka matematyczna  zajmuje się metodami wnioskowania o pewnych zbiorach  interesujących nas elementów na podstawie badania wybranych podzbiorów tych elementów.   zbiorowość statystyczna  (populacja generalna) – zbiór o elementach, którego chcemy  wnioskować, zbiór pewnych rzeczywistych elementów różniących się wartością badanej  cechy, zazwyczaj skończony,     próba  – wybrany podzbiór elementów zbiorowości statystycznej nazywamy,     liczność próby  – liczbę elementów próby,     rozkład populacji generalnej  – rozkład badanej cechy w tej populacji,     model matematyczny rozkładu populacji  – rozkład prawdopodobieństwa pewnej zmiennej  losowej skokowej lub ciągłej.     W badaniach statystycznych zazwyczaj nie interesują nas elementy zbiorowości jako  takie, lecz ich określone cechy. Te badane w statystyce cechy elementów  zbiorowości są odpowiednikami zmiennych losowych w rachunku  prawdopodobieństwa.      RODZAJE BADAŃ STATYSTYCZNYCH    Celem badań jest poznanie właściwości zbiorowości statystycznej. Można wyróżnić  trzy metody badań:   i) badania pełne – zwane także całkowitymi lub wyczerpującymi, obejmują  wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej; spośród nich wyróżniamy spisy oraz  rejestrację bieżącą;   ii) badania niepełne – zwane również częściowymi lub niewyczerpującymi, obejmują  niektóre jednostki zbiorowości statystycznej; ten typ badań dzielimy na ankietowe,  monograficzne i reprezentacyjne;   iii) szacunki – dokonujemy ich wówczas, gdy nie chcemy lub nie możemy uzyskać  bezpośrednio danych na temat interesującej nas zbiorowości statystycznej.     Statystyczne badania pełne obejmują wszystkie elementy danej populacji  statystycznej.   Statystyczne badania częściowe obejmują jedynie pewną określoną część populacji,  zwaną próbą.   Statystyczne badania częściowe mają zwykle charakter badań reprezentacyjnych,  tzn. pozwalających uogólnić ich wyniki na całą populację statystyczną. W przypadku  częściowego badania reprezentacyjnego, którego dokładność zależy głównie od  doboru próby, ważnym warunkiem jest losowość próby, polegająca na wyborze  poszczególnych elementów zbiorowości statystycznej beztendencyjnie.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz