Przedmiot i etapy badań statystycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i etapy badań statystycznych - strona 1 Przedmiot i etapy badań statystycznych - strona 2 Przedmiot i etapy badań statystycznych - strona 3

Fragment notatki:

  PRZEDMIOT STATYSTKI MATEMATYCZNEJ     Statystyka matematyczna zajmuje się właśnie zasadami i metodami uogólniania wyników  próby losowej na całą badaną zbiorowość statystyczną. Wnioskowanie o populacji  statystycznej dokonywane w oparciu o próbę losową można podzielić na dwa zasadnicze  rodzaje – estymację, czyli szacowanie rozkładu populacji, i na weryfikację hipotez  statystycznych, dotyczącej badanej populacji. Ogólny schemat zakresu przedmiotowego  statystyki matematycznej przedstawić można następująco:            ETAPY BADAŃ STATYSTYCZNYCH   Wszystkie badania statystyczne, niezależnie od ich rodzaju, przeprowadzamy w  czterech etapach:   1. Projektowanie badania. Precyzujemy cel badania, tzw. diagnostyczny oraz  praktyczny, określamy zbiorowość statystyczną (podmiot badania).   2. Obserwacja statystyczna. Obserwacja polega na ustaleniu wartości cech  ilościowych czy też odmian cech jakościowych wszystkich jednostek tworzących  zbiorowość statystyczną. Zbiór danych uzyskanych z obserwacji nosi nazywamy  materiałem statystycznym, który powinien zostać poddany kontroli od strony  formalnej i merytorycznej.   3. Opracowanie materiału statystycznego. Zebrany materiał statystyczny zostaje  uporządkowany i zaprezentowany w formie tabelarycznej i graficznej.   4. Analiza statystyczna. Oceniamy właściwości zbiorowości statystycznej,  wykorzystując metody opisu statystycznego i/lub wnioskowania statystycznego. W  każdym badaniu statystycznym mogą pojawiać się błędy, zwane błędami  statystycznymi.            Błędy pokrycia  to pominięcie, wielokrotne ujęcie lub błędne włączenie jednostki do  badanej zbiorowości statystycznej. Błędy treści (zawartości) obejmują błędy braku  odpowiedzi, błędy opracowywania danych i analizy lub prezentacji wyników. Wśród  nich wyróżniamy błędy przypadkowe (nietendencyjne), powstałe nieumyślnie, oraz  systematyczne (tendencyjne), powodujące podobne zniekształcenia danych  indywidualnych u wielu jednostek.   Błędy losowe  występuj jedynie w przypadku przeprowadzania badań niepełnych, a  konkretnie reprezentacyjnych.      PRZEMIOT BADAŃ STATYSTYCZNYCH          Przedmiotem opisu statystycznego może być zarówno cała populacja, jak również jej  część, tzn. próba. Dokonując opisu struktury zbiorowości, badamy, jak są  rozprzestrzenione poszczególne odmiany cechy wśród jednostek tej zbiorowości. Jest  to więc analiza jednowymiarowa i statyczna. Opis współzależności zjawisk dotyczy  powiązań między różnymi cechami charakteryzującymi zbiorowość statystyczną.  ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz