Cwiczenia_1-2_-_analiza_szeregow_

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cwiczenia_1-2_-_analiza_szeregow_ - strona 1

Fragment notatki:


Ćwiczenia 1, 2  1.  Statystyka – (zjawiska masowe i narzędzia do ich analizy)  2.  Pojęcia podstawowe – populacja generalna i próba, jednostka statystyczna, cecha statystyczna i jej rodzaje,  rozkład cechy.  3.  Przedstawienie surowych danych za pomocą szeregu statystycznego szczegółowego i szeregu prostego  ważonego  4.  Rodzaje miar:  położenia, zmienności i asymetrii (wzory na Moodlach)  5.  Szczegółowa analiza szeregu prostego ważonego:  Przykład 1.   Analizując usługi bankowe przez Internet, spytano 60 losowo wybranych osób o częstośd przeprowadzania takich  transakcji w miesiącu. Uzyskano następujące dane: 0 transakcji – 5 osób; 1 transakcja – 7osob; 2 transakcje – 9osób;  3 transakcje – 14 osób; 4 transakcje – 15 osób; 5 transakcji – 10 osób.  a)  Opisz zbiorowośd statystyczną, jednostkę statystyczną i cechę statystyczną  b)  Przedstaw dane za pomocą szeregu i graficznie  c)  Opisz dane bez użycia miar syntetycznych –( wykorzystanie wielkości względnych i skumulowanych)  d)  Opisz rozkład cechy za pomocą miar położenia, zmienności i asymetrii   6.  Szczegółowa analiza szeregu rozdzielczego przedziałowego:  Przykład 2 (w domu)  Zmierzono czas obsługi przy kasie sklepowej 25 klientów. Uzyskano następujące dane w sekundach:  15,37,34,9,61,24,56,52,6,35,21,46,86,40,74,39,48,55,73,92,43,78,67,30,29.  a)  Opisz zbiorowośd statystyczną, jednostkę statystyczną i cechę statystyczną  b)  Pogrupuj dane w szereg rozdzielczy przedziałowy  c)  Przedstaw  graficznie krzywą liczebności absolutnych i skumulowanych względnych  d)  Opisz rozkład cechy za pomocą miar położenia (dodatkowo wyznacz graficznie Mo) , zmienności  (dodatkowo  wyznacz graficznie kwartale) i asymetrii.  Przykład 3  Płace (w tys. zł) w pewnym hipermarkecie przedstawia poniższy szereg rozdzielczy przedziałowy:     a)  Opisz zbiorowośd statystyczną, jednostkę statystyczną i cechę statystyczną  b)  Przedstaw  graficznie krzywą liczebności absolutnych i skumulowanych względnych  c)  Opisz rozkład płac za pomocą miar położenia (dodatkowo wyznacz graficznie Mo) , zmienności  (dodatkowo  wyznacz graficznie kwartale) i asymetrii.  7.  Zadanie domowe:  a)   przeanalizowad własności wartości średniej.  b)  przeanalizowad własności odchylenia standardowego  c)  poszukad informacji jak budowad szereg rozdzielczy i zbudowad taki szereg dla podanego przykładu 2  d)  poszukad informacji o miarach zmienności i asymetrii opartych na kwartylach (wskazad ich zalety).  Wykorzystad poznane miary w przykładzie 2.   e)  Obliczyd asymetrię za pomocą standaryzowanego momentu centralnego rzędu 3 (przykład 2). Które z 

(…)

….
e) Obliczyd asymetrię za pomocą standaryzowanego momentu centralnego rzędu 3 (przykład 2). Które z
wcześniej poznanych miar są momentami zwykłymi i centralnymi – jakiego rzędu. (Wzory – Moodle)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz