Statystyka opisowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka opisowa - strona 1

Fragment notatki:

Nie obyło by się bez: miary tendencji centralnej, miary pozycyjne, miary zmienności (zróżnicowania, rozproszenia, dyspersji)Stosunkowe klasyczne i absolutne, miary asymetrii, miary spłaszczenia, miary koncentracji, statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk masowych, analiza tendencji centralnej, badanie zmian krótkookresowych.

Statystyka opisowa
Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych
Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej:
prawidłowość w zakresie struktury prawidłowość w zakresie dynamiki prawidłowość w zakresie współzależności w czasie prawidłowość w zakresie współzależności w przestrzeni Badanie prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych możemy w skrócie nazwać analizą struktury.
Podstawowymi formami prezentacji danych statystycznych w analizie struktury są szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielne. Szeregi szczegółowe wykorzystujemy wówczas, gdy badanie dotyczy małych zbiorowości statystycznych (kilka, kilkanaście jednostek). Natomiast wraz ze wzrostem liczby jednostek zbiorowości wskazane jest prezentowanie materiału statystycznego w postaci szeregów rozdzielnych.
Szereg szczegółowy to najstarszy szereg statystyczny. Tworzą go wartości jednostek uporządkowane od wartości najmniejszych do największych. Nie mówimy więc tu o tabelarycznej formie prezentacji danych (bo jest tylko jeden wiersz).
W szeregu rozdzielczym mamy dwie kolumny: warianty badanych cech oraz liczby jednostek. Jest więc on tabelaryczną formą prezentacji danych. Widoczny jest rozkład badanej cechy w danej zbiorowości. Istnieją też graficzne formy prezentacji danych. Do liniowych należą wielobok liczebności zwykły i skumulowany. Do powierzchniowych należą histogram zwykły i skumulowany. Formy te są graficznym przedstawieniem szeregów rozdzielczych przedziałowych. Jeżeli mamy szereg rozdzielczy punktowy, to stosujemy diagram punktowy.
Wybór szeregu punktowego i przedziałowego nie zależy od rodzaju badanej cechy (skokowego i ciągłego), choć w pewien sposób są one powiązane. Jednak głównie opieramy się na liczbie wariantów danej cechy.
Typy rozkładów empirycznych w zbiorowości statystycznej.
Rozkładem empirycznym badanej cechy nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom cechy, odpowiadającym im liczebnościom. Szereg rozdzielczy dla cechy ilościowej to właśnie tabelaryczna forma przedstawienia rozkładu empirycznego badanej cechy zbiorowości statystycznej.
Rodzaje (cechy) rozkładu empirycznego:
ze względu na liczbę punktów ekstremalnych; wyróżniamy jednomodalne (jedna wartość dominująca) i wielomodalne (kilka wartości dominujących)
r. jednomodalny r. trzymodalny
Wielomodalność jest często spotykana. Wiele zjawisk ma rozkład wielomodalny, np. staż pracy przyjmuje postać wykresu o wyraźnych dwóch modach (jest to taka pewna prawidłowość tej cechy).

(…)

… z dwóch ostatnich kolumn są sobie równe, to mamy brak koncentracji, a jeśli są rozbieżności pomiędzy tymi wielkościami to na pewno będzie występować zjawisko koncentracji (i im większa różnica tym większa jest koncentracja).
Mając już tabelę można narysować wykres - tzw. krzywej koncentracji lub krzywej Lorenza:
Sprawdzamy jak daleko od linii równomiernego rozdziału (rozkładu) znajduje się krzywa koncentracji. Im jest dalej, tym koncentracja jest większa. Należy zaznaczyć, że i tabela i wykres mają charakter subiektywny (!).
Znając wykres możemy pokusić się o analizę parametru K. Parametr ten jest to stosunek pola między krzywą Lorenza i linią równomiernego rozkładu (na rysunku - W) do pola pod linią równomiernego rozkładu (na rysunku jest to W+Z). Jako że pole to wynosi 5000 (jest to połowa…
… (ale nie jest to najważniejszy warunek)
Miary zmienności, spłaszczenia i asymetrii (24.X)
Momenty zwykłe i centralne. Momentem r-tego rzędu cechy x nazywamy średnią arytmetyczną odchyleń poszczególnych wartości cechy od pewnej stałej x0 podniesionych do potęgi r-tej. W zależności od tego, co podstawimy za nasze x0 wyróżniamy:
momenty zwykłe (gdy x0 = 0)
momenty centralne (gdy x0 = )
; r=1,2,3...
; r=1,2,3...
Wypiszmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz