Statystyka - pytanie 18

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - pytanie 18 - strona 1

Fragment notatki:

18. Co się „mierzy” w statystyce? W jaki sposób? Odpowiedź zilustruj przykładem.
Do opisu służą miary rozkładu (liczbowa charakterystyka rozkładu cechy, dostarczająca informacji na temat właściwości tego rozkładu) - różnego rodzaju wielkości obliczane na podstawie uzyskanych danych. Interpretacja wartości tych miar dostarcza informacji na temat charakteru rozkładu cechy.
Statystyka rozróżnia:
· miary wartości przeciętnej (miary „położenia”) - potocznie mówiąc, „średnie”, informują o typowej wartości badanej cechy w danej populacji.
· Zaliczamy do niej: średnią arytmetyczną, średnią geometryczną, średnią harmoniczną, średnią kwadratową, medianę, kwantyl i modę.
· miary zmienności/zróżnicowana (miary „rozproszenia” albo dyspersji) - informują o zróżnicowaniu badanej populacji.
· Zaliczmy do niej: odchylenie standardowe, wariancję, średnie odchylenie bezwzględne, współczynnik zmienności, rozstęp, rozstęp ćwiartkowy i odchylenie ćwiartkowe.
· miary asymetrii (miary skośności) - dostarcza informacji na temat symetrii rozkładu lub jej braku, np. współczynnik asymetrii.
· miary koncentracji (skupienia) - informują o stopniu skupienia wartości badanej wokół określanego elementu populacji (najczęściej: skupienie wokół wartości średniej).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz