Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji - strona 1 Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji - strona 2 Wykresy statystyczne-rodzaje, typy konstrukcji - strona 3

Fragment notatki:

1 . Rodzaje wykresów statystycznych. Typy konstrukcji. WYKRES- jest to graficzna forma rejestracji danych oraz narzędziem prezentacji i analizy uogólnionych informacji statystycznych. Najczęściej Wykresy sporządza się na podstawie tablic statycznych, ale nie mogą być one prostym powtórzeniem zawartych w nich danych. Każdy wykres powinien zawierać: tytuł wykresu dokładnie określający jego przedmiot wraz z jego numeracją, obraz graficzny stanowiący podstawową część wykresu, marginesy boczne oraz górny i dolny, skalę wykresu, legendę wykresu podającą informacje o poszczególnych liniach i oznaczeniach stosowanych na wykresie, ewentualnie źródło cytowania.
Zasady konstrukcji wykresów 1. Zamieszczamy tytuł, opisy symboli, legenda, itp.
2. Tytuł umieszczamy ZAWSZE pod rysunkiem (mapa, fotografia)
3. W tytule pierwszego wykresu z serii podobnych objaśniamy zastosowane symbole, w
następnych wykresach z serii odwołujemy się do pierwszego wykresu, 5. Opis obu osi z podaniem jednostek w nawiasie (o ile są jednostki)
6. Opis osi Y równoległy do osi!
8. Uwaga na % - jednostka powinna być w opisie osi, a nie przy znacznikach wartości
9. Znaczniki wartości do środka wykresu
10. Jeśli porównanie kategorii - brak znaczników wartości na osi X!
12. Unikanie nadmiaru danych
14. Dobór kolorów, grubości linii, wielkości punktów
16. Na wykresach słupkowych przecięcie osi Y i X ustawiamy ZAWSZE w punkcie 0
Dobór wykresu odpowiedniego do prezentacji danych: Wykresy słupkowe (kolumnowe)- porównanie grup (kategorii nieciągłych), tj. takich, gdzie
dane na osi X nie tworzą szeregu wartości liczbowych - np. gatunki roślin lub ich grupy,
Liniowe - zmiany w czasie, z wiekiem (np. notowania kursu złotówki)
Wykresy rozrzutu (punktowe) - zależności miedzy zmiennymi Wykresy kołowe („torty”) i słupkowe skumulowane - % udziały poszczególnych grup w
całości
Bloczki i wąsy - porównywanie średnich i rozrzutu (zmienności) pomiędzy kategoriami
Rodzaje wykresów statystycznych: - wykresy liniowe, są to odcinki linii prostu, krzywej, łamanej, ciągłej lub przerywanej. Jej długość odpowiada w przyjętej skali liczebności porównywalnych zbiorowości. Układ osi współrzędnych jest podstawą sporządzania wykresów liniowych. Wykres może być sporządzony w postaci poziomej lub pionowej. -wykresy punktowe- w którym wartości liczbowe są przedstawiane za pomocą punktów; - wykresy powierzchniowe- są graficzną forma, przedstawiania danych liczbowych za pomocą figur geometrycznych lub obrazków (symboli) dostosowanych rozmiarami swojej powierzchni do wielkości zjawiska, które ilustrują.

(…)

…. Do tego typu wykresów można zaliczyć również schemat opisujący etapy badania statystycznego. Zastosowanie wykresów specjalnych jest bardzo różnorodne. Mogą one służyć do rejestracji określonych procesów, do prezentacji pewnych właściwości zbiorowości oraz do prezentacji systemów klasyfikacyjnych itp.

… wyrażenia rozmiarów zjawiska na badanej powierzchni, porównania natężenia zjawiska w różnych jednostkach przestrzennych oraz dynamiki zjawiska, a także dla prezentacji udziału części całej zbiorowości na obszarze jednostek terytorialnych.
-kartogram- jest wykresem sporządzony na mapie konturowej. Kartogramy są szczegó1ną  postacią wykresów stosowana  w prezentacji szeregów terytorialnych.
Różne są środki, którymi posługujemy się w technice sporządzania kartogramów. Mogą nimi być: punkty, figury geometryczne, zakreskowane powierzchnie, symbole. Wielkość obrazowanego zjawiska na danym terenie (województwo, gmina) może tez określać kolor przypisany zjawisku o danym natężeniu.
- wykresy obrazkowe, przedstawiają zbiorowość za pomocą odpowiedniej liczby lub wielkości symboli - obrazków, które powinny być łatwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz