Badanie statystyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie statystyczne-opracowanie - strona 1 Badanie statystyczne-opracowanie - strona 2 Badanie statystyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kolejne etapy badania statystycznego Badanie statystyczne to ogół czynności zmierzających do poznania określonej
zbiorowości statystycznej ze względu na jedną lub więcej cech. Badanie statystyczne
obejmuje cztery etapy 4:
I. PROJEKTOWANIE BADANIA: 1. Określenie celu diagnostycznego i praktycznego badania.
2. Określenie zbiorowości i jednostki statystycznej.
3. Określenie rodzaju cech statystycznych.
4. Wybór metody badania statystycznego.
II. OBSERWACJA STATYSTYCZNA: 5. Wybór źródeł danych.
6. Opracowanie narzędzi pomiaru danych (kwestionariusz).
7. Kontrola formalna i merytoryczna zebranego materiału statystycznego.
III.OPRACOWANIE I PREZENTACJA MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO: 8. Kodowanie i grupowanie danych.
9. Zliczanie danych.
10. Tabelaryczna i graficzna prezentacja danych.
IV.ANALIZA STATYSTYCZNA: 11. Opis statystyczny.
12. Wnioskowanie statystyczne (ten dział pomijamy).
2 . Różnica pomiędzy badaniem pełnym, a częściowym. Badanie całkowite - takie gdzie badaniem objęte są wszystkie jednostki badanej zbiorowości Badanie częściowe - takie gdzie badaniem objęte są niektóre jednostki badanej zbiorowości
3 . Zmienna, zmienna zależna i niezależna, zmienna ciągła i dyskretna. Zmienna jest to właściwość empiryczna mająca dwie lub więcej wartości (np. płeć - K/M, klasa społeczna - niższa, średnia, wyższa)
zmienna zależna: są to zmienne wymagające wyjaśnienia, stanowiące przedmiot badania naukowego. Pewne zjawiska wyjaśniane przez badacza oraz przez niego poszukiwane.
zmienna niezależna: Zmienna niezależna to taka zmienna, za pomocą której wyjaśnia się zmiany w obrębie zmiennej zależnej. Zmienna niezależna wyjaśnia dane zjawisko oraz powoduje zmiany w wartości zmiennej zależnej, stanowi ona zakładaną przyczynę tych zmian Zmienną losową nazywamy funkcję, która każdemu zdarzeniu elementarnemu przyporządkowuje liczbę rzeczywistą z określonym prawdopodobieństwem. Jej wartości nie możemy więc z gry przewidzieć, gdyż zależy ona od przyczyn losowych. Jeżeli zbiór wartości zmiennej losowej jest zbiorem przeliczalnym (lub skończonym), wówczas zmienną losową nazywamy dyskretną . Jeżeli natomiast zmienna losowa przyjmuje wartości z pewnego przedziału liczbowego, to nazywamy ją zmienną losową ciągłą . Jest to zmienna dyskretna, której okres zmienności dąży do zera Zmienna dys kretna - Zmienna losowa ma rozkład czysto skokowy ( czysto dyskretny ) wtedy i tylko wtedy, gdy jej dystrybuanta F ( x ) spełnia warunek: sum_{x_k in S} left F(x_k) - lim_{x rightarrow x_{k}^{-}}{F(x)} right ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz